Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

Siedziba partii

Korespondencję do 
Zarządu Partii
prosimy kierować na adres

Polska Lewica
ul. Al. Kamińskiego 2 m. 2
03-130 Warszawa
tel. 693-190-304 
     501-752-204

zarzad@polskalewica.pl 

Wideo nowości

Aktualności
PDF Drukuj Email

Dnia 25 listopada 2009 roku zebrała się Rada Krajowa Polskiej Lewicy.

Podczas posiedzenia odbyła się dyskusja na temat bieżącej sytuacji polityczno – gospodarczej w kraju. Członkowie Rady Krajowej analizowali stan przygotowań do zbliżających się kampani wyborczych samorządowej jak i prezydenckiej. Ustalono, iż priorytetowym celem struktur Polskiej Lewicy jest przygotowanie się do wyborów samorządowych w 2010 roku co nie wyklucza także wystawienia własnego lub wspólnego z innymi organizacjami lewicowymi kandydata na Prezydenta RP. Decyzje odnośnie zgłoszenia kandydata na Prezydenta RP zostanie podjęta w najbliższym czasie.

Rada Krajowa zajeła także stanowisko w sprawie polskich wojsk w Afganistanie w formie listu Listu Otwartego PL do Marszałków Sejmu i Senatu.

 
PDF Drukuj Email

Co dalej z Lewicą ?

 

7 lipca br. w siedzibie Regionu Lubelskiego partii Polska Lewica, przedstawiciele władz wojewódzkich Socjaldemokracji Polskiej, Krajowej Partii Emerytów i Rencistów oraz Polskiej Lewicy odbyli dyskusję na temat przyszłości lewicy w Polsce w kontekście wyborów samorządowych w 2010 r. W trakcie dyskusji wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że ostatnie wybory Europarlamentarne pokazały, że Lewicowy Wyborca ma dość dalszego podziału szeroko pojętej Lewicy, wystawianiu kilku komitetów lewicowych i w efekcie w skutek dezinformacji nie uczestniczenia w wyborach. Przedstawicielka władz wojewódzkich SDPL, Monika Wac stwierdziła, że suma wyników wyborów poszczególnych komitetów lewicowych na Lubelszczyźnie daje aktualnie szeroko pojętej Lewicy poparcie rzędu 15% - 18 % i wielką szkodą dla Lewicy byłoby to poparcie " zaprzepaścić " w wewnętrznych i nieracjonalnych waśniach. Lewicowy wyborca czeka na powstanie jednej silnej frakcji lewicowej, wystawieniu jednej listy, ma już dość dalszego rozbijania Lewicy, powoływaniu różnych komitetów wyborczych i rozterki wewnętrznej na który z nich ma oddać głos powiedział Dariusz Karczmarz Przewodniczący PL. W efekcie tych rozterek w ogóle nie uczestniczył w akcie wyborów. Nie możemy tego poparcia zmarnować, musimy wspólnie odbudować zaufanie lewicowych wyborców i sprawić aby wskutek połączenia partii lewicowych w jeden blok - frakcję - projekt polityczny zachęcić naszych potencjalnych wyborców do udziału w przyszłorocznych wyborach samorządowych i oddaniu na Nas głosu powiedział w dalszej części wypowiedzi Przewodniczący Regionu Lubelskiego PL. W bardzo podobnym do przedmówców tonie wypowiedział się Przewodniczący Krajowej Partii Emerytów i Rencistów Sławomir Słomka, podnosząc również kwestię konieczności uchwalenia Karty Seniora. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie oświadczyli, że deklarują wolę dalszej współpracy co do wspólnej strategii - projektu politycznego odnoszącego się do stworzenia wspólnego Lewicowego Komitetu Wyborczego w przyszłorocznych wyborach samorządowych. Dyskusja została zakończona deklaracją wszystkich uczestników spotkania co do dalszych rozmów na temat wspólnego startu w wyborach samorządowych w 2010 r.

Lublin, dnia 8 lipca 2009 r.

( AK ) 

 
PDF Drukuj Email

                                                     

 12 maja 2009 r. odwiedził Lublin Przewodniczący Partii Polskia Lewica Leszek Miller.

 O godz. 14.00. w sali konferencyjnej LSS "Społem"  w Lublinie ul. Wyszyńskiego 15 odbyła się konferencja prasowa Przewodniczącego Partii Polska Lewica , byłego Premiera RP Leszka Millera z udziałem Lubelskich władz partii Polska Lewica

czytaj więcej...

 
 
PDF Drukuj Email

ŁÓDZKIE POROZUMIENIE LEWICY zawarte w dniu 27 stycznia 2009 r.

lodzporozumienieSygnatariusze Łódzkiego Porozumienia Lewicy

przekonani o pilnej potrzebie budowy porozumienia między organizacjami i partiami lewicowymi,

świadomi wyzwań cywilizacyjnych ale także zagrożeń jakie niesie kryzys finansowy i gospodarczy,

działając na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Łodzi i regionu postanawiają wspólnie działać na rzecz:

- ochrony zdobyczy obywatelskich i pracowniczych gwarantujących godne i bezpieczne życie,

- korzystania z praw konstytucyjnych do bezpłatnej oświaty i służby zdrowia przez wszystkich obywateli, ochrony ludzi wyrzucanych na bruk z mieszkań w których żyli od pokoleń dzięki państwu polskiemu, a dziś są sprzedawani i nazywa się to sprawiedliwością dziejową dla realizacji powyższych celów

Sygnatariusze postanawiają:

- podejmować wspólne działania na rzecz budowy metropolitarnej Łodzi i rozwoju regionu, poprzez:

  • --inicjowanie lokalnych, obywatelskich projektów oraz współpracę z parlamentarzystami,  samorządowcami i organizacjami pozarządowymi,
  • --monitorowanie błędów i zaniechań prawicowych władz Łodzi
  • --powołać wspólny Komitet Wyborczy do udziału w wyborach samorządowych i parlamentarnych.

 

Porozumienie ma formułę otwartą, zapraszamy inne organizacje społeczne i partie lewicowe do współpracy.

Sygnatariusze ŁPL

Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej Unii Pracy     Przewodniczący Rady Okręgowej Polskiej Lewicy

Ewa Kralkowska                                                  Krzysztof Jagiełło

 

 
PDF Drukuj Email
Stanowisko Rady Okręgowej Polskiej Lewicy w Łodzi

Sprzeciwiamy się wprowadzeniu w życie hańbiącej ustawy dotyczącej  emerytur pomostowych.
Rząd Pana Donalda Tuska okłamuje społeczeństwo, twierdząc, że czyni tak w celu ratowania rynku pracy  i budżetu państwa.
Ustalając dwustopniową skalę podatkową z obniżonymi progami podatkowymi, daje w prezencie grupie o najwyższych dochodach około 80 mld. złotych,
czyniąc jednocześnie oszczędności na emeryturach w kwocie około 40 mld. złotych. Bezrobocie w Polsce ciągle wzrasta. Na koniec 2008 roku wynosiło 12,2 % a najliczniejszą grupą społeczną, trwale pozostającą bez pracy, są osoby po pięćdziesiątym  roku życia. Czyżby to była zakamuflowana eutanazja?.

Rząd Pana Donalda Tuska, wprowadzając zmiany w systemie emerytalnym, odbiera Polakom prawa nabyte a prawo nie może działać wstecz.

Należy społeczeństwu powiedzieć prawdę pociągając jednocześnie do odpowiedzialności autorów reformy systemu emerytalnego z 1999 roku. Ten
cud, jak wiele innych nie sprawdził się. Zamiast tego, przed nami kryzys gospodarczy i finansowy. Jak chronione są oszczędności całego życia naszych obywateli, Ich kapitał emerytalny?

Jak podały media, od początku 2000 do końca 2008 roku, stopa zwrotu w przypadku najlepszego według wskaźników ubezpieczyciela OFF, General
wyniosła 28,6%. W tym samym czasie kapitał zgromadzony w zusowskim I Filarze wzrósł o 39,6%.
Innymi słowy pomawiany, poniewierany „przeżytek” PRL u, jakim jest ZUS, zarobił więcej niż młode wilki liberalizmu.Najsłabsze grupy społeczne, jakimi są ludzie pracy najemnej, nie mogą w nieskończoność ponosić konsekwencji nieudanych eksperymentów.

Takich działań Polska Lewica nigdy nie zaakceptuje.

Krzysztof Jagiełło
przewodniczący
RO PL w Łodzi
 
PDF Drukuj Email
A P E L
krakowskich partii lewicowych, związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych


W czerwcu 2009 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybory te powinny zmobilizować wszystkie środowiska którym bliskie są ideały europejskiej lewicy.
My, przedstawiciele krakowskich partii lewicowych, związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych apelujemy do kierownictw partii politycznych o podjęcie wszelkich działań zmierzających do zbudowania wspólnej listy wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Jesteśmy przekonani, że wyrażona przez nas wola współpracy będzie przykładem dla wszystkich przedstawicieli lewicy. Dajemy przykład, że potrafimy pracować i działać razem na rzecz nowoczesnej i przyjaznej ludziom Europy.

Kraków dnia 08.01.2009 r.

/-/ Grzegorz Gondek – przewodniczący Krakowskiego SLD
/-/ Robert Rokita – przewodniczący Krakowskiej Unii Pracy
/-/ Adam Udziela – przewodniczący Krakowskiej SDPL
/-/ Bogdan Podgórski – przewodniczący Krakowskiej Polskiej Lewicy
/-/ Stanisław Kozak – przewodniczący Krakowskiej Unii Lewicy
/-/ Mirosław Myszkowski – przewodniczący Krakowskiego OPZZ
/-/ Ryszard Wanat – przewodniczący MZW OPZZ „Konfederacja Pracy”
/-/ Mieczysław Łagosz – przewodniczący ZZ „Autonomik” ArcelorMittal Poland S.A.
/-/ Romuald Nocuń – krakowski Polski Związek Działkowców
/-/ Marek Grochal – krakowskie Forum Lewicy Obywatelskiej
/-/ Alicja Sarzyńska – Polskie Zrzeszenie Lokatorów
/-/ Bronisław Cieślak – SLD
/-/ Anna Filek – SLD
/-/ Andrzej Jaeschke – SLD
/-/ Stanisława Urbaniak – SLD
/-/ Kazimierz Chrzanowski – SLD
/-/ Barbara Garcarz-Kłodzińska – SLD
 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 Następna > Ostatnie >>

Strona 13 z 13