Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

Nasi ludzie
PDF Drukuj Email

KAROL KOSTRZĘBSKI

Wiceprzewodniczący PL

Urodzony 1971 roku. Doktor nauk politycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Dziennikarz telewizyjny, działacz społeczny.

 
PDF Drukuj Email

STANISŁAW OPALA

Wiceprzewodniczący PL

Urodzony 14 kwietnia 1941 r. Ukończył studia na Wydziale Ekonomii Politycznej na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując tytuł magistra ekonomi, a w latach 1976 –1977 Podyplomowe Studium Służby Zagranicznej.

Pracował między innymi w Radzie Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich (1965 – 1974) pełniąc w kadencji 1969 –1973 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich. Od 1974 do 1979 roku pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pełniąc w latach 1977 – 1979 funkcję I Sekretarza Ambasady Polskiej w Berlinie. W latach 1980- 1991 był zatrudniony na stanowisku Zastępcy Dyrektora Administracji Centralnej Politechniki Warszawskiej. Od 1991 do 1994 roku był zatrudniony w Zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego na różnych funkcjach między innymi: Członka Sekretariatu ZGZNP, Kierownika Zespołu Działalności Gospodarczej ZNP.

Działalność polityczną zaczynał w ruchu młodzieżowym ZMS,ZSP a następnie w PZPR (1962 –1979). Od 1989 do 2001 r. w Polskiej Partii Socjalistycznej gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego a następnie Przewodniczącego Centralnego Komitetu PPS (1994-1996). Od 1998 roku sprawował mandat Radnego Powiatu Warszawskiego. W czasie kadencji był także Wiceprzewodniczącym Komisji Strategii Rozwoju Przestrzennego Zagospodarowania i Ochrony Środowiska, Członek Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.

Autor wielu publikacji z dziedziny gospodarki, nauki i oświaty.

 
PDF Drukuj Email

ANNA ORZEŁ

Wiceprzewodnicząca PL

Urodzona 14 listopada 1976 we Wrocławiu – magister prawa, magister administracji, mediator i arbiter w sprawach gospodarczych, wiceprzewodnicząca Polskiej Lewicy. Członek Ruchu Społecznego Wrocławianie. W 2006 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podczas studiów odbywała praktyki w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie oraz współpracowała z Kancelarią Prawną we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów pracowała jako doradca w departamencie prawnym. Od 2006 mediator i arbiter w sprawach gospodarczych.

Od 2008 roku członek Polskiej Lewicy, przewodnicząca Okręgu Wrocławskiego PL. 25 maja 2008 r na I Zgromadzeniu Krajowym nominowana do Zarządu Krajowego Polskiej Lewicy. Od 27 lutego 2010 r. wiceprzewodnicząca Polskiej Lewicy. Od 2006 właściciel firmy OLIMP 11 we Wrocławiu. Od 2009 współwłaściciel Kancelarii Finansowej Koterwa & Orzeł.

Pasjonatka gór i trekkingu górskiego. W 2003 roku uczestnik wyprawy na Kilimandżaro zakończonej sukcesem.

 
PDF Drukuj Email

ANDRZEJ ŁASZCZYK
Sekretarz Generalny PL
Skarbnik PL

Urodzony 10 maja 1957 roku w Siedlcach. Ukończył studia na Wydziale Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.

Pracował między innymi w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych w Warszawie na stanowisku Kierownika Centrum Obliczeniowego. W firmie SCALA na stanowisku Starszego Konsultanta. Tworzył firmę Hogart Data Centre, Hogart Payroll Processing gdzie sprawował funkcję Kierownika Centrum Przetwarzania Danych. Współpracował także z firmą Browary Wielkopolski (LECH) i TELETRA w Poznaniu.

W latach 1971- 1996 był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, a od 1994 roku jest członkiem Polskiego Związku Działkowców. Członek (od 09.2007) założyciel partii Polska Lewica. W działalności społecznej sprawował następujące funkcje:
1. 1972 – 1979 Członek Komisji Rewizyjnej Hufca Milanówek
2. 1980 – 1996 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca Milanówek
3. 1980 – 1984 Członek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Milanówek
4. 1990 – 1993 Członek Komisji Technicznej WSM Ochota Rakowiec Południowy
5. 1990 – 1993 Członek Komisji Motoryzacyjnej WSM Ochota Rakowiec Południowy
6. 1993 – 1996 Członek Prezydium Ch.K.R Chorągwi Stołecznej
7. 2002 - 2010 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD „Bajka”
8. 2008 – 2010 Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Lewicy
9. 2010 -            Sekretarz Generalny, Skarbnik Polskiej Lewicy
10. 2010 - 2015  Prezes ROD "Bajka" w Borowcu
11. 2011 - 2013  Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgu Mazowieckiego PZD
W roku 1985 odznaczony Odznaką Chorągwianą Chorągwi Stołecznej ZHP, w 1988 Brązową Odznaką Zasłużony Pracownik Łączności a w 2010 Brązową Odznaką Zasłużony Działkowiec.

Pasjonuje się turystyką. Współorganizator wielu wypraw między innymi do Chin, Mongolii na Syberię oraz w wiele innych miejsc na świecie.

Artykuł: Nie warto służyć Polsce
Artykuł: Posłowie PO Łamią Konstytucję RP
Artykuł: Nie dla ACTA
List: List do Posła Ryszarda Kalisza
List: List do Posłanki Elżbiety Jakubiak
Artykuł: Klasa pasożytnicza
Artykuł: O czym nie powiedział Donald Tusk
Artykuł: Silna gospodarka wyższe płace???

 

 
PDF Drukuj Email

MAREK MRÓWCZYŃSKI

Członek Zarządu PL

Urodził się 29.09.1976 roku w Bydgoszczy. W roku 2001 ukończył Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy na Wydziale Mechanicznym o kierunku mechanika i budowa maszyn, uzyskując tytuł inżyniera. W roku 2004 ukończył Uzupełniające Studia Magisterskie na tym samym kierunku o specjalności maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego.

Karierę zawodową rozpoczął pracą montera w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym „MONTOCHEM” w latach 1996 – 1997. Następnie objął stanowisko kontrolera jakości w latach 1997-1999. Od listopada 1999 do sierpnia 2002 zatrudniony na stanowisku Kierownika Biura Systemu Jakości w drukarni NEUPACK POLSKA Sp. z o.o. Od września 2002 pracował jako Specjalista ds. Zapewnienia Jakości w MAKRUM S.A. do końca 2004 roku. W latach 2005-2006 pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością – Kierownika Działu Kontroli Jakości w Odlewni Żeliwa „ZELMAK” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, po czym awansował na Dyrektora ds. Produkcji – Pełnomocnika Zarządu ds. SZJ (lata 2006-2009). W chwili obecnej zajmuje stanowisko Dyrektora Ośrodka Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego „ZORPOT” w Bydgoszczy przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Od roku 2004 zaangażowany w pracę społeczną jako członek SIMP, w kadencji 2006-2010 Członek Zarządu Bydgoskiej Sekcji Spawalniczej przy Oddziale SIMP w Bydgoszczy, jak również Członek Zarządu Oddziału SIMP w Bydgoszczy.

Działalność polityczną rozpoczął w roku 2008 jako Pełnomocnik Okręgu bydgoskiego do tworzenia struktur Polskiej Lewicy. W kwietniu 2008 r. Zgromadzenie Okręgowe powołało go na Przewodniczącego Rady Okręgowej na kadencję 2008 – 2013. 27 lutego 2010 r.  na wniosek Przewodniczącego Polskiej Lewicy Jacka Zdrojewskiego został powołany do Zarządu Krajowego partii.