Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

Siedziba partii

Korespondencję do 
Zarządu Partii
prosimy kierować na adres

Polska Lewica
ul. Al. Kamińskiego 2 m. 2
03-130 Warszawa
tel. 693-190-304 
     501-752-204

zarzad@polskalewica.pl 

Komentarze polityczne
PDF Drukuj Email

1 MAJA – ŚWIĘTO PRACY


„Przywróćmy godność pracy”


1 maja to międzynarodowy dzień solidarności ludzi pracy. Dzień, w którym pracownicy i związkowcy na całym świecie przypominają o prawie do godnego życia.

W dalszym ciągu praca w Polsce dla milionów Polek i Polaków nie spełnia swojej podstawowej roli – zapewnienia godnego i stabilnego życia. Praca powinna być źródłem utrzymania, zapewniać bezpieczeństwo socjalne i spokojną emeryturę. Niezbędne jest dalsze ograniczanie „śmieciowego” zatrudnienia! Konieczny jest szybszy wzrost wynagrodzeń i stabilny system emerytalny. Niezbędne są aktywne systemy wsparcia państwa dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy!

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oczekuje szybszego tworzenia nowych – „dobrych” miejsc pracy i wielokrotnie proponowało rządowi podjęcie działań w tej sprawie.

Nadal aktualne są w Polsce: potrzeba działania na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej, przestrzegania prawa pracy, walki z rozwarstwieniem społecznym, dyskryminowaniem pracowników i bezrobociem.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych aktywnie zabiega o wdrożenie zarówno w Polsce jak i całej Unii Europejski zasady „równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu”. Postulujemy zmianę dyrektywy europejskiej w tym zakresie. Jesteśmy zwolennikami wprowadzenia „minimalnego dochodu gwarantowanego”. Domagamy się ratyfikacji przez Polskę Zweryfikowanej Europejskiej Karty Społecznej.

1 maja to rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tym faktem wiele Polek i Polaków wiązało i wiąże wiele nadziei. Możliwość swobodnego przemieszczania się i  podejmowania pracy za granicą, europejskie rozwiązania prawne poprawiające polskie standardy socjalne i społeczne to wartości, które większość obywateli naszego państwa postrzega pozytywnie.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apeluje do Polek i Polaków o aktywny udział w obchodach 1 maja - Międzynarodowego Dnia Walki o Prawa Ludzi Pracy.

Zwracamy się do organizacji członkowskich OPZZ i struktur terytorialnych naszej konfederacji o inspirowanie obchodów w swoich środowiskach oraz o udział w centralnych uroczystościach w Warszawie. Tradycyjnie spotkamy się przed siedzibą OPZZ.

Zapraszamy wszystkich partnerów politycznych i społecznych oraz mieszkańców Polski, dla których ważne są ideały i tradycje 1-go maja do udziału w warszawskiej manifestacji.

Rada Ogólnopolskiego Porozumienienia

Związków Zawodowych


 

Warszawa, 22 marca 2017 r.

Program obchodów 1 maja w Warszawie.

 
PDF Drukuj Email

Z zapomnianej, polskiej, patriotycznej publicystyki politycznej

z wiosny 1945 roku

Kazimierz Dębnicki

„O DEMOKRACJI”

„DZIENNIK KIELECKI”,

Rok I., Kielce, piątek 27 kwietnia 1945 r., Nr 43(63), s. 1.

„Demokracja jako określenie należy do kategorii pojęć, które można tłumaczyć bardzo dowolnie i... lekkomyślnie.

Dziś, gdy słowo to stało się sloganem, gdy rzuca się nim jak piłką i gdy marzący o ukryciu swych ciemnych stronic przeszłości faszysta deklaruje się jako „uczciwy demokrata” - nie od rzeczy będzie skreślić parę słów na ten temat.

Bo przecież dziwnym się może wydać fakt, że niemiecka „demokracja” doprowadziła do faszyzmu, że francuska wepchnęła kraj w klęskę że Mussoliniego powołała do życia włoska „demokracja”, że wreszcie Piłsudski w obronie „demokracji” obalił rządy parlamentarno – demokratyczne, łamiąc fanatykom demokracji kości w Brześciu.

I niewątpliwie dla dużej części naszego społeczeństwa, związanej z dniem wczorajszym – obecna częstotliwość słowa „demokracja” nasuwa miły i wabiący obraz takiej właśnie „demokracji”, rozpasanego wyzysku, swawoli fabrykantów, swobody kapitalizmu prywatnego i szeregu akcesoriów z „demokracją” związanych.

Z drugiej zaś strony dla jeszcze większej i bezapelacyjnie bardziej dla kraju wartościowej części społeczeństwa  - to samo słowo nasuwa wspomnienia strajków i łamistrajków, szarży policyjnych, bezrobocia i nędzy, baraków na Brudnie i Annopolu, manii samobójstw z głodu, fali redukcji, kryzysów i nędzy.

Tak słowo „demokracja” ma postać kameleona, czasem jest zwierciadłem wklęsłym, czasem wypukłym, czasem wabi, często napawa strachem, czerwienieje i blednie i na różnych sztandarach różnie brzmi i wygląda.

I powiedzmy sobie szczerze.

Obok słowa „demokracja” jest pojęcie Demokracja bez cudzysłowu, Demokracja, jako jako władza ludu fabryk, wsi i biur.

Demokracja robotnicza – chłopska i inteligencka.

Demokracja – dająca większości, produktywnej większości kraju, władzę do rąk.

Demokracja najbardziej znienawidzona przez t. zw. „demokratów” spod znaku płk. Koca i p. Lavala, germańskiego Noske, czy hiszpańskiego Maury.

Demokracja walcząca, twórcza i silna, demokracja niszcząca każdego wroga, miażdżąca w pochodzie ku przyszłości, ku lepszej przyszłości wszystko, co reakcyjne, wszystko, co „rzeki Boże” chce w ich nurcie odwrócić, wszystko, co stanęło na pozycjach Św. Trójcy.

Demokracja nie od święta, nie od fotografii i we wstępnych artykułach, ale demokracja dnia powszedniego, pracy, znoju i walki.

Demokracja,w której przywilejem jest trud codzienny, praca dla społeczeństwa, a orderem najwyższym uznanie za sumienność, pracowitość i sprawiedliwość całego życia.

Demokracja nie bogatych salonów, ale pięciu twardych palców i zdolności.

Demokracja – nie „demokracja”.

O nią walczyliśmy.

Z niej zrobimy Potęgę!

Kazimierz Dębnicki”.

POWYŻSZY MATERIAŁ PRZESŁAŁ :

TOW. RYSZARD RAUBA – KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP).

 

 
PDF Drukuj Email

STANOWISKO

KOMUNISTYCZNEJ PARTII TURCJI

WŁADZA NIE MA JUŻ LEGITYMIZACJI

Rezultat referendum, opartego na tyranii, oszustwach i kradzieżach, nie ma żadnej legitymizacji.

Ci, którzy usiłują go świętować, kpią z ludu.

Wzywamy ludzi, którzy nie poddali się, do zjednoczenia, zorganizowanego działania oraz nie akceptowania działań metodą faktów dokonanych.

Władza polityczna nie otrzymuje legitymizacji tylko dzięki głosom, które ostatnio zdobyła.

Wyniki wyborów nie dają rządowi prawa do robienia wszystkiego czego zapragnie.

Reżim AKP, od samego początku mający charakter wroga publicznego i reakcyjne cechy, od dawna nie miał społecznej legitymacji.

Co więcej, wyniki referendum z 16 kwietnia są tylko potwierdzeniem jej braku.

Głosowanie z 16 kwietnia sięgnęło dna i stało się nieadekwatne pod względem zatwierdzania czy odrzucania poprawek konstytucyjnych.

Od tego momentu nie ma możliwości, aby społeczeństwo zaakceptowało ogłoszenie wyniku na „tak”.

Niezależnie od stanowiska innych partii politycznych, TKP deklaruje, że odrzuca taki wynik.

To głosowanie było naznaczone despotyzmem i oszustwami.

Decyzja Najwyższej Komisji Wyborczej, aby zaakceptować niezapieczętowane karty wyborcze i koperty jako ważne, nie mieści się w jakichkolwiek ramach prawa oraz bezstronności.

AKP nie znało granic w stosowaniu presji.

W ich rezultacie znacznie spadło poparcie dla niej a połowę głosów zdobyto poprzez niezliczone manipulacje oraz fałszerstwa.

Zdolność sprawowania władzy przez partię rządzącą została zniszczona poprzez utratę większości większych miast i centrów miast, które kontrolowała od lat.

Jej próby „świętowania zwycięstwa” pomimo tych faktów, oznaczają tylko jedno, poza szydzeniem z naszego ludu :

uważamy je za wyraźne wezwanie do rozprawy.

Ludzie pracy oraz intelektualiści Turcji, wszyscy nasi obywatele przywiązani do wartości republiki, zbierają siły do konfrontacji z reakcyjną władzą.

Jest to bezcelowe dla AKP, która rządzi krajem w sojuszu z interesami kapitalistów i monopoli starających się przetrwać polegając na tych rządach, czyli wrogami ludzi pracy.

TKP wzywa lud do zachowania czujności, nieakceptowana metody faktów dokonanych i zorganizowania się w tym celu.

Komitet Centralny

Komunistycznej Partii Turcji  16. 04. 2017.

POWYŻSZY MATERIAŁ PRZESŁAŁ :

 

TOW. RYSZARD RAUBA – KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP).

 
PDF Drukuj Email

O TYM PISAŁ „DZIENNIK KIELECKI”

W ŚRODĘ, 18 KWIETNIA 1945 ROKU

W drugą rocznicę

powstania w ghecie warszawskim

„DZIENNIK KIELECKI”,

Rok I., Kielce, środa 18 kwietnia 1945 r., Nr 35(55), s. 2.

„WARSZAWA. - Dnia 19. IV 45 przypada druga rocznica powstania w ghecie warszawskim.

Dnia 22. IV. 45 odbędzie się uroczysta akademia w Warszawie poświęcona uczczeniu pamięci bohaterów ghetta, którzy chwycili za broń i polegli w walce z hitlerowskim barbarzyńcą.

W czasie powstania w ghecie warszawskim Żydowska Organizacja Bojowa wydała następującą odezwę do Polaków :

Polacy ! Obywatele! Żołnierze wolności!

Wśród huku armat, wśród których armia niemiecka wali do naszych domów, do mieszkań naszych matek, dzieci i żon.

Wśród terkotów karabinów maszynowych, które zdobywamy w walce na żandarmach i SSowcach.

Wśród dymu pożarów i kurzu krwi mordowanego ghetta Warszawy, my, więźniowie ghetta – ślemy wam, bracia, serdeczne pozdrowienie.

Wiemy, że w serdecznym bólu we łzach współczucia, przyglądacie się tej wojnie, jaką od wielu dni toczymy z okrutnym okupantem.

Lecz widzicie także, że każdy próg ghetta jak dotychczas tak i nadal będzie twierdzą, że możemy wszyscy zginąć w tej walce, lecz nie poddamy się, że dyszymy jak i wy żądzą odwetu i kary za wszystkie zbrodnie wspólnego wroga.

Toczy się walka o naszą i waszą wolność.

O wasz i nasz ludzki, społeczny, narodowy honor i godność!

Pomścimy zbrodnie Oświęcimia, Treblinki, Bełżca, Majdanka.

Niech żyje braterstwo broni i krwi walczącej Polski!

Niech żyje wolność!

Śmierć katom i oprawcom!

Niech żyje walka na śmierć i życie z okupantem!

23 kwietnia 1943 r.

Żydowska Organizacja Bojowa.

23 kwietnia podczas zaciekłych walk w ghecie warszawskim komendant Żydowskiej Organizacji Bojowej Aniołowicz wysłał pismo do swego zastępcy w Warszawie :

„To, cośmy przeżyli, nie da się opisać słowami.

Zdajemy sobie sprawę z jednego :

To, co się stało, przewyższało nasze najśmielsze marzenia.

Niemcy dwukrotnie uciekali z ghetta.

Jeden nasz oddział wytrzymał na swych pozycjach przeszło 40 minut, drugi oddział bojowy przez 6 godzin.

Mina, którą założyliśmy na terenie „Szczotkarzy” wybuchła.

Kilka naszych oddziałów zaatakowało niemców, którzy się rozpierzchli.

Nasze straty w ludziach są bardzo małe.

To jest również sukcesem.

Zginął J.

Poległ śmiercią bohaterską przy karabinie maszynowym.

Mam poczucie, że dzieją się rzeczy wielkie, że to, na co ważyliśmy się ma znaczenie doniosłe.

Począwszy od dnia dzisiejszego przechodzimy na taktykę partyzancką.

Dziś w nocy wychodzą w teren trzy oddziały bojowe.

Mają dwa zadania :

wywiad i zdobycie broni.

Pamiętajcie, że krótka broń nie ma dla nas żadnego znaczenia.

Używamy jej rzadko.

Potrzebne nam są jak najprędzej granaty, karabiny, karabiny maszynowe i materiały wybuchowe.

Nie sposób opisać w jakich warunkach żyją teraz żydzi w ghecie.

Tylko jednostki będą mogły tam przetrzymać.

Wszyscy pozostali wcześniej albo później zginą.

Los ich jest przesądzony.

Prawie we wszystkich stronach rozrywają pociski, nie można zapalić świecy, bo brak powietrza.

Bądź zdrów, drogi mój, może się spotkamy.

Marzenie mego życia spełniło się.

Żydowska Samoobrona w ghecie stała się faktem.

Żydowski zbrojny opór i odwet urzeczywistnił się.

Będzie świadczyć o wspaniałym heroicznym porywie Ghetta.

M. Aniołowicz

23. 4. 1943 r.”.

POWYŻSZY MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY PRZESŁAŁ :

TOW. RYSZARD RAUBA – KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP).

 

 
PDF Drukuj Email

Za co odwołano Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Warszawie.


W związku z powoływaniem się tzw. działaczy PZD na wyniki kontroli PZD w sprawie nieprawidłowości w Polskim Związku Działkowców i stwierdzeniami, że w PZD jest wszystko w najlepszym porządku pozwolę sobie przedstawić parę przykładów z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Warszawie – protokół nr OKR/2013/05 z dnia 24.10.2013 r. (cytaty kolor zielony) oraz Krajową Komisję Rewizyjna PZD w Warszawie – protokół z dnia 04.12.2015 r. (cytaty kolor czerwony). Dla porównania wybrano protokoły z kontroli Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie.


Strona 6 cytuję „Analizując dokumentację posiedzeń Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego należy stwierdzić, że jest ona prowadzona w sposób chaotyczny...”.


Strona 11 cytuję „Dokumentacja posiedzeń OZM jest niekompletna. Brakuje zaproszeń na posiedzenie, protokoły są pisane niestarannie, nie zawierają potrzebnych informacji...”


Strona 7 cytuję „7. w protokole z 12 lipca znalazł się zapis o posiedzeniu telefonicznym w którym podjęto uchwałę nr 117/2013 – taka forma podejmowania uchwał jest Zespołowi Kontrolnemu nieznana.”


Strona 12 cytuję: „”Na posiedzeniach telefonicznych podejmowano nieraz bardzo ważne decyzje, natomiast na normalnym posiedzeniu w dniu 24.06.2014 r. były tylko 2 tematy – zgoda na ugodę z działkowcem z Ryni i przyjęcie planu inwestycji.”


Strona 6/7 cytuję: „Kolejną manipulacją jest sprawa dopisywania uchwał bez zachowania kolejności i dat. Jako przykład podajemy uchwałę nr 298/3/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku, a uchwała o numerze niższym 297 jest z dnia 20 grudnia 2012 r. zastanawia także Zespół Kontrolujący ilość uchwał podjętych w przeciągu 2 tygodni grudnia 2012 roku około stu podczas gdy w czasie 11 miesięcy tego roku podjęto ich tylko 206 co jednoznacznie wskazuje na uzupełnianie „na siłę” uchwał bez ich formalnego „obrobienia” na posiedzeniu Prezydium OZM i co potwierdzają zapisy poniżej.”


Strona 12/13 cytuję: „1. Zdublowany nr 1/2014 protokołów z 7 i 17 stycznia 2014 r...... 3. W protokole nr 6/2014 (28 marca 2014 r.), jako obecnych na posiedzeniu wymieniono 9 członków (z 10), ale listę obecności podpisało tylko 5 członków. Z treści protokołu wynika, że ci, którzy nie podpisali listy byli  obecni – zaprotokołowane wypowiedzi. Podobna sytuacja jest w dokumentacji z innych posiedzeń – nie są podpisani na liście wszyscy obecni.”


I tak możemy cytować oba protokoły bez końca jak widać Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Warszawie sygnalizowała problemy w pracy OZM PZD w Warszawie 2 lata wcześniej niż to zrobiła Krajowa Komisja Rewizyjna PZD.


Nasuwa się oczywiste stwierdzenie, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Warszawie została odwołana ZA UJAWNIANIE NIEZGODNYCH Z PRAWEM DZIAŁAŃ WŁADZ PZD.


Proszę porównać datę odwołania Okręgowej Komisji Rewizyjnej 25.10.2013 r. (uchwała KKR PZD) z datą zakończenia kontroli OZM PZD (protokół nr OKR/2013/05 z dnia 24.10.2013 r.) zbieżność tych dat nie jest przypadkowa.


Tak to Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców chroni swoich klesi, bez oglądania się na fakty. A co do faktów KKR PZD już tylko po dwu latach potwierdziła w swojej kontroli wszystkie niedociągnięcia w pracy OZM PZD, które stwierdziła Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD podczas swojej kontroli.

Nieuchronne zatem staje się postawienie pytania:


ZA CO ODWOŁANO OKR  PZD W WARSZAWIE?


Może na to pytanie udzieli odpowiedzi Przewodnicząca KKR PZD Maria Fojt, chętnie udostępnimy nasze łamy.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 91