Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

Przestrzeganie prawa według radcy prawnego Bartłomieja Piecha jest podstawą działania w Polskim Związku Działkowców.

 

Zgodnie z zapowiedziami publikujemy kolejny artykuł z udokumentowanymi przykładami łamania prawa przez działaczy Polskiego Związku Działkowców.

 

Jako przykład omówię bezprawne żądania Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie dotyczące uiszczania opłat przez Rodzinne Ogrody Działkowe tytułu tzw. opłaty partycypacyjnej.

 

Niech jako przykład bezprawnych działań działaczy PZD posłuży wezwanie do zapłaty wystosowane przez OZM PZD w Warszawie do ROD Bohaterów Westerplatte. W wezwaniu tym, żąda się bezprawnych opłat z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostkę okręgową i jednostkę krajową PZD na rzecz ROD.


Co ciekawsze powyższe wezwanie zostało wysłane na prywatny adres Pani Anny Batorowskiej, która od paru lat nie jest członkiem PZD a Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Działkowego Zielone Wzgórza które powstało z ROD Bohaterów Westerplatte.


Jak widać z załączonych dokumentów Rejestry Ogrodów w PZD nie zostały zaktualizowane od 2 lat. Ten bałagan firmuje jak wynika z pieczątki Pierwszy Wiceprezes OZM PZD Grzegorz Oracz i Skarbnik OZM PZD Kazimierz Kosim. Inną sprawą która kompromituje powyższe osoby do sprawowania jakiejkolwiek funkcji jest ignorowanie decyzji organów wyższych – patrz pismo Krajowej Rady PZD podpisane przez Prezesa Eugeniusza Kondrackiego, w którym jest wyraźnie stwierdzone, że Stowarzyszenie Działkowe Zielone Wzgórza jest oddzielnym bytem prawnym nie podlegającym Polskiemu Związkowi Działkowemu.


I na zakończenie mamy następujące pytanie do tzw. działaczy PZD, na podstawie jakich przepisów, żądają oni uiszczania tzw. opłaty partycypacyjnej. W ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. nie ma takiej opłaty. Co może wchodzić w skład kosztów, które musi ponosić działkowiec określa art. 33 ust.2 tej ustawy, cytuję:

 

Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:

1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej

terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;

4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;

5) wydatki związane z zarządzaniem ROD.”

 

Powoływanie się ewentualnie na Statut PZD nie ma tu żadnego znaczenia ponieważ Statut stowarzyszenia nie może być sprzeczny z ustawą, a PZD jest stowarzyszeniem i musi działać zgodnie z obowiązującym prawem.


Ciąg dalszy nastąpi.