Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

Przestrzeganie prawa według radcy prawnego Bartłomieja Piecha jest podstawą działania w Polskim Związku Działkowców.

 

Zgodnie z zapowiedziami publikujemy kolejny artykuł z udokumentowanymi przykładami łamania prawa przez działaczy Polskiego Związku Działkowców.

 

Jako przykład omówię bezprawne żądania Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie dotyczące uiszczania opłat przez Rodzinne Ogrody Działkowe za działalność tzw. Zarządów Komisarycznych.

 

Niech jako przykład bezprawnych działań działaczy PZD posłuży wezwanie wystosowane przez OZM PZD w Warszawie do ROD Bohaterów Westerplatte.W wezwaniu tym, żąda się bezprawnych opłat na świadczenia wypłacone przez OZM PZD Kazimierzowi Kosimowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Komisarycznego w tym ogrodzie.

 

Uchwałą nr 299/2014 z 11 sierpnia 2014 r. Prezydium OZM PZD przyznało wynagrodzenie 1.680 zł miesięcznie za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Komisarycznego w ROD Bohaterów Westerplatte. Taka uchwała jest z mocy prawa nieważna. Żaden przepis obowiązującego prawa nie daje takich uprawnień Prezydium OZM PZD.

 

Analogiczna sytuacja miała miejsce w ROD Zorza.

Uchwałą nr 197/2015 z dnia 23 września 2015 r. Prezydium OZM PZD w Warszawie powołał Zarząd Komisaryczny w tym ogrodzie w następującym składzie:

Podlewski Krzysztof – Prezes Zarządu jednocześnie jest członkiem Prezydium OZM,

Kosim Kazimierz – Członek Zarządu jednocześnie Skarbnik OZM,

Błachowicz Witold – Członek Zarządu jednocześnie Sekretarz OZM

Następnie uchwałą nr 233/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku Członkom Zarządu Komisarycznego przyznano wynagrodzenia za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 23 września 2015 r. do dnia 16 listopada 2015 r. w następującej wysokości:

L.p.

Kto

Od 23.09.2015

Do 23.10.2015

Od 24.10.2015

Do 17.11.2015

1.

Podlewski Krzysztof

1.700,00

1.500,00

2.

Kosim Kazimierz

1.200,00

1.000,00

3.

Błachowicz Witold

1.200,00

1,000,00

RAZEM Wynagrodzenie

7.600,00

W uchwale napisano, że kwoty wynagrodzeń obciążają ROD Zorza.


Uwaga:


Taka uchwała jest niezgodna z prawem. Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego (i każdego innego) nie ma kompetencji do rozporządzania środkami ogrodu porównaj art. 105 Statutu PZD, gospodarowanie środkami ogrodu jest w wyłącznej dyspozycji Zarządu Ogrodu porównaj art. 72 Statutu PZD z dnia 2 lipca 2015 r. i żaden organ PZD poza nim nie może dysponować tymi środkami.


I na zakończenie przyglądając się składom wielu Zarządów Komisarycznych należy stwierdzić, że dwaj działacze PZD tj. Podlewski Krzysztof oraz Kosim Kazimierz zrobili sobie z tego faktu niezłe źródło dochodów. Oprócz wymienionych tu dwóch przykładowych ogrodów byli także członkami zarządów komisarycznych w innych np. Krzysztof Podlewski w ROD Bajkaprawdziwi tytani pracy wręcz zawodowi komisarze oczywiście za dużą kasę. Sprawozdania z ich działań jako zawodowych komisarzy zamieszczę w odrębnych artykułach.


Ciąg dalszy nastąpi.