Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy


POLSKA LEWICA
okręg warszawski

Siedziba - Warszawa

Polska Lewica
zarzad@polskalewica.pl

 

Zarząd Okręgu Warszawa

Nasz komentarz Warszawa

Sto słów Warszawa

PDF Drukuj Email

Silna gospodarka wyższe płace?

W nawiązaniu do nowej akcji propagandowej Platformy Obywatelskiej przedstawiam garść porównań jak wspaniały według PO rozkwit tzw., zielonej wyspy przekłada się na życie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Na początek zajmiemy się porównaniem dochodów przykładowego rencisty (dane o dochodach w posiadaniu redakcji) w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej co obrazuje tabela nr 1.

Tabela nr 1.

Spadek dochodów.

Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

%

84

78

76

76

77

75

75

75

74

Jak widać na przestrzeni lat 2006 – 2014 realny dochód rencisty zmalał aż o 10% w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia.

 

A teraz porównajmy ceny leków zażywanych przez tego przykładowego rencistę patrz tabela nr 2.

 

Tabela nr 2.

Ceny leków.

Nazwa leku

(jednostka miary)

Data zakupu

Cena

Data zakupu

Cena

% Wzrostu

Inhibace 1 mg (opakowanie)

2012-03-09

13,11

2015-05-08

24,19

54,00

 

I ostatni blok do analizy – Koszty utrzymania mieszkania, w moim przypadku przedstawiają się następująco:

Tabela nr 3.

Koszty utrzymania mieszkania.

Składnik czynszu

(jednostka miary)

Data zakupu

Cena

Data zakupu

Cena

% Wzrostu

Czynsz

2012-01-01

705,90

2015-09-01

764,78

10,83

Zimna woda (m3)

2012-01-01

9,97

2015-09-01

11,47

11,50

Ogrzanie wody (m3)

2012-01-01

15,30

2015-09-01

21,50

14,10

 

I na zakończenie rozważań mam pytanie jak to ma się do ślubowania poselskiego zawartego w art. 104 Konstytucji RP, a które brzmi: "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej."

Wnioski:

W tym roku odbędą się wybory do Parlamentu – wielu obecnych posłów zarówno Sejmu jak i Senatu będzie ubiegało się o mandat, zapamiętajmy na kogo nie głosować – jest to nasza jedyna broń aby wyeliminować z życia publicznego osoby, które mają za nic deklaracje przedwyborcze.

 

 

 

Okręg Warszawa

Warszawa