Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

Przestrzeganie prawa według radcy prawnego Bartłomieja Piecha jest podstawą działania w Polskim Związku Działkowców.

 

Zgodnie z zapowiedziami publikujemy kolejny artykuł z udokumentowanymi przykładami łamania prawa przez działaczy Polskiego Związku Działkowców.

Jako przykład omówię zawartość informacyjną oficjalnej strony internetowej Polskiego Związku Działkowców www.pzd.pl.

Powyższa strona zawiera mnóstwo dokumentów, które nie mają mocy prawnej i które są tylko pobożnymi życzeniami tzw. działaczy PZD – wydaje się im, że te bezwartościowe świstki papieru wywołują jakieś skutki prawne co nie jest prawdą.

Jako przykład podam treść zamieszczonego na tej stronie Statutu PZD uchwalonego 23 października 2014 r., który według tzw. władz PZD jest obowiązujący. A jak ta sprawa wygląda naprawdę proszę zapoznać się z następującymi dokumentami sądowymi. Powyższy Statut Sąd Rejestrowy odrzucił postanowieniem z dnia 07 stycznia 2015 r. oraz odrzucił odwołanie w tej sprawie postanowieniem z dnia 17 marca 2015 r. także, Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 18 czerwca 2015 r odrzucił także apelację PZD w sprawie Statutu

Uwaga:

Działacze PZD zmienili treść Statutu PZD umieszczonego pod adresem jw. na statut uchwalony w dniu 2 lipca 2015 r. jednak stary nie istniejący Statut PZD uchwalony 23 października 2014 nadal jest dostępny na stronach PZD. Jak widać sztuczka ze zmianą zawartości się nie powiodła nadal na stronach PZD umieszcza się dezinformacje a nie fakty.

 

Tak więc wszystkie wydane na jego podstawie

uchwały wszystkich organów związku

są z mocy prawa nieważne i nie wywołują skutków prawnych.

O powyższym stanie prawnym Rada Krajowa PZD była już informowana przez Prezydenta m.st. Warszawy jako organu nadzorczego na stowarzyszeniem PZD. Patrz pismo Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 kwietnia 2015 r. Oczywiście zgodnie z wieloletnią praktyką władz PZD olbrzymia większość uchwał nie została uchylona i utrwala potworny bałagan jaki panuje w działalności PZD. Pozostawiamy to bez komentarza.

 

Mamy jednak nadzieję, że stosownie do ostatniego akapitu cytowanego powyżej pisma Prezydent m.st. Warszawy cytuję „Zgodnie z normą art. 28 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, organ nadzorujący wyznacza czternastodniowy termin od daty otrzymania niniejszego pisma uchylenie uchwał Krajowej Rady PZD oraz nadesłanie stosownej informacji o podjętych działaniach. Uchybienie powyższemu terminowi stanowiło będzie podstawę do wystąpienia do Sądu z wnioskiem o zastosowanie odpowiednich środków nadzorczych.” zrealizuje swoje uprawnienie i wystąpi do Sądu z wnioskiem o zawieszenie władz PZD i wprowadzenie zarządu komisarycznego ponieważ władze PZD do dnia dzisiejszego nie zrealizowały żadnego z zaleceń wskazanych w tym piśmie.


Ciąg dalszy nastąpi.