Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

Przestrzeganie prawa według radcy prawnego Bartłomieja Piecha jest podstawą działania w Polskim Związku Działkowców. Czy na pewno???

 

Zgodnie z zapowiedziami zawartymi w artykule Ad vocem Anny Chmielak Prezesa Stowarzyszenia Ogrodowego Lotnisko w Warszawie przedstawiamy kolejne przykłady łamania prawa przez organy statutowe PZD.


Dziś zajmiemy się przykładem z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sady Żoliborskie” w Warszawie.


Ogrodowa Komisja Rewizyjna w ROD „Sady Żoliborskie” pismem z dnia 21 stycznia 2015 r. zwróciła się do Zarządu Komisarycznego ROD „Sady Żoliborskie” z prośbą o udostępnienie protokołu z przeprowadzonej kontroli tego zarządu przez Komisaryczną Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Warszawie. Powyższe pismo podpisali:

  • Przewodnicząca                     Izolda Nogat
  • Wiceprzewodniczący              Michał Nadachowski
  • Sekretarz                               Ewa Łowińska

 

W odpowiedzi na prośbę Ogrodowej Komisji Rewizyjnej w ROD "Sady Żoliborskie" co ciekawsze skierowaną do Zarządu Komisarycznego ROD "Sady Żoliborskie" odpowiedzi udzieliła Komisaryczna Okręgowa Komisja Rewizyjna Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców w Warszawie - organ nie istniejący w PZD, Krajowa Komisja Rewizyjna PZD powołała uchwałą nr 7/2013 z dnia 25 października 2013 r. Komisaryczną Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Warszawie - w postaci uchwały nr 1/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r., w której to uchwale odwołano (dokładnie mówiąc wygaszono mandaty członkom) Ogrodową Komisję Rewizyjną w ROD "Sady Żoliborskie" w następującym składzie:

  • Bogumiła Pelc
  • Stanisława Hoffman
  • Teresa Dąbrowska
  • Izolda Nogat
  • Jacek Hajkowski

 

Proszę porównać składy w obu załączonych pismach i odpowiedzieć na pytanie co w uchwale o odwołaniu chciała udowodnić Komisaryczna Okręgowa Komisja Rewizyjna Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców w Warszawie (organ nie istniejący). Czyżby swoją niekompetencję? Czy realizowanie zleceń aparatu PZD bez oglądania się na obowiązujące prawo? Czy może zastraszyć działkowców przed zadawaniem niewygodnych pytań o przestrzeganie prawa w PZD?

 

Efektem tej kuriozalnej uchwały było sparaliżowanie prac legalnie wybranego organu kontroli w ROD "Sady Żoliborskie".

 

I na koniec pytanie do Mecenasa Bartłomieja Piecha - czy tak zawsze wygląda przestrzeganie prawa jak Pan twierdzi w Polskim Związku Działkowców?

Ciąg dalszy nastąpi - opublikujemy więcej przykładów łamania prawa przez organy statutowe Polskiego Związku Działkowców.