Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

Po „czystce” w OZ Małopolskim miało być lepiej, a jest „nic nie robienie”.


Krajowa Rada PZD „czystkę” w Okręgu Małopolskim zaczęła 18 lutego 2015 r. odwołaniem Prezesa Okręgu, potem 25 lutego 2015 r. odwołana została wiceprezes Okręgu p. Królczyk oraz sekretarz Okręgu p. Czaja, a na koniec 5 marca 2015 r odwołano p. Gmitruka – skarbnika Okręgu Małopolskiego. Pozostali trzej członkowie solidaryzując się z odwołanymi złożyli rezygnację.


Wszyscy odwołani zostali za „działanie na szkodę Związku i PZD”. Okazuje się, że to nie oni działali na szkodę działkowców i Związku-Stowarzyszenia, ale KR PZD oraz obecny, nieprawnie powołany KOZM – dla niewtajemniczonych rozwinę skrót – Komisaryczny Okręgowy Zarząd Małopolski PZD.


Komisaryczny OZM PZD w dniu 17 kwietnia 2015 r. ukonstytuował się na pierwszym posiedzeniu oraz wybrał Prezydium w następującym składzie:


  • Ewa Błachut – Prezes
  • Zofia Mierniczek – Wiceprezes
  • Edward Wierzbicki – Sekretarz
  • Piotr Kamysz – Skarbnik
  • Zofia Mróz - członek
  • Robert Czech – członek
  • Maria Sowa-Szczecińska


Jaką funkcję pełni p. Maria Sowa – Szczecińska w Prezydium KOZM? Nie jest nawet członkiem? (Dane powyżej dotyczące składu i powołania są ze strony KOZ Małopolski).


Działanie na szkodę Związku i Okręgu Małopolskiego Krajowa Rada PZD zaczęła od powołania dla Okręgu Małopolskiego „ opiekuna” w osobie Prezesa OZ Wrocławskiego. Nie dość, że nie potrafił nic zrobić dla Ogrodów we Wrocławiu, to swoje „dobre rady” przenosi do Małopolski. Czyżby chciał, aby kolejny Okręg podzielił losy Ogrodów działkowych we Wrocławiu. O tym, co się będzie działo na terenie Wrocławia, o zabieraniu kolejnych działek geodezyjnych pod inwestycje, OZ Wrocławski musiał mieć wiedzę. Plany zagospodarowania sporządzane dla poszczególnych miejsc są znane dla każdego. Dlaczego zatem OZ nie spowodował, aby tereny pod Ogrodami działkowymi były zabezpieczone przed przejęciami pod zabudowę komercyjną i inwestycyjną?


Jaka ochrona i obrona ze strony Związku była i jest dla wrocławskich działkowców?


Zarzuca się byłemu OZ Małopolskiemu działanie na szkodę PZD, Ogrodów i działkowców. Okazuje się, że Ogrody, szczególnie w Krakowie są w większości zabezpieczone planem zagospodarowania przestrzennego. Miasto nie szkodzi Ogrodom, przeciwnie swoimi decyzjami powoduje, że działkowcy mogą czuć się bezpiecznie na swoich działkach.


Prezydium KR PZD swoimi odwołaniami z Prezydium OZM poszczególnych członków OZM spowodowało, że przez okres od grudnia do kwietnia Okręgowy Zarząd Małopolski nie „pracował”. Po powołaniu Komisarycznego niewiele się zmieniło, no może to, że bezprawna wiceprezes została Prezesem bezprawnie działającego Komisarycznego Zarządu Małopolski. Komisaryczny OZ Małopolski nic nie robi dla działkowców. Nie wpłynął do Wydziału Skarbu ani jeden wniosek o wydanie decyzji, nic dalej się nie dzieje. Okazuje się, że nie ma osoby, która byłaby kompetentna do ich sporządzania. Przed odwołaniem poprzedniego składu OZM  takie wnioski były tworzone i wysyłane, ale ponoć było źle, teraz „udaje” się pracę i jest dobrze, gdzie tu logika? Ciekawi nas fakt, z czyich pieniędzy pokrywane są „wynagrodzenia” poszczególnych członków KOZM, a szczególnie bezprawnie powołanego Prezesa Okręgu ?


Trudno nie zauważyć, co sobą reprezentują osoby z KOZM, które wypowiadają się w imieniu działkowców w Małopolsce. Stanowiska prezentowane na stronie KR oraz Małopolskiego Okręgu to porażka. Błędy stylistyczne i ortograficzne mówią same za siebie, wielka szkoda, że wypowiadają się za działkowców osoby, które nie zostały przez nich wybrane i nie są upoważnione do takich wypowiedzi. Takie stanowiska powinni zająć działkowcy na Walnych zebraniach lub Zarządy Ogrodów działkowych, a nie garstka osób, która „mianuje się KOZ Małopolski”. Swoimi pseudo „wypowiedziami” w imieniu działkowców mogą przyczynić się do niekorzystnych decyzji i niechęci  ze strony Prezydenta M. St. Warszawy wobec działkowców.


KR PZD nie była łaskawa udzielić odpowiedzi na pismo skierowane do niej przez „odwołanych członków Prezydium OZ Małopolski”, jak również przez członków OZM w sprawie unieważnienia uchwał posiedzenia OZ Małopolskiego, na którym została odwołana p. Błachut – obecna prezes KOZM. Sprawa dla członków byłego Okręgu jest niezakończona, mamy różne pojęcie w stosunku do działkowców i Ogrodów, dla KR PZD to tylko „dostarczyciele gotówki” na cele wiadome tylko niewielkiej grupie „zaufanych”, natomiast dla nas to ludzie, którzy swoją ciężką pracą i poświęceniem przyczyniają się do utrzymania Ogrodów i swoich działek.


Mamy nadzieję, że wybory na Zjeździe Delegatów będą demokratyczne i nie zostaną wybrane do Zarządu OZ Małopolskiego osoby ignorujące działkowców, a działające dla „dobra” PZD - czytaj członków KR PZD.

 

EP