Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

Oszustwa Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD


W załączeniu prezentujemy Państwu uchwałę nr 19/2015 Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 236/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Prezydium OZM PZD o powołaniu Zarządu Komisarycznego w ROD „Bajka” w Borowcu.

Jak widać na załączonej kopii uchwały Zarząd ROD „Bajka” w Borowcu wybrany na Walnym Zebraniu Działkowców w dniu 2 maja 2010 r. działał legalnie przez cały 2014 r. i to rację miał Prezes Zarządu ROD „Bajka” w Borowcu Andrzej Łaszczyk a nie dezinformujący działkowców na Walnym Zebraniu Działkowców w dniu 21 marca 2015 r. Prezes tzw. zarządu komisarycznego J. Lesiak – patrz jego wypowiedź na nagraniu z Walnego Zebrania Działkowców ROD „Bajka” w Borowcu co ciekawsze w tej sprawie wtórowali mu przedstawiciel Krajowej Rady PZD G. Oracz i Sekretarz OZM PZD K.Podlewski.


Jak z tego wynika odmowa wydania dokumentów ROD „Bajka” nieznanym osobom była w pełni uzasadniona. Patrz na pismo z wezwaniem do wydania dokumentów Proszę odpowiedzieć komu należy wydać dokumenty bo z tego pisma to nie wynika nikt nie podpisał się nazwiskiem, czy Andrzej Łaszczyk jak jest napisane ma je wydać Andrzejowi Łaszczykowi? Dla informacji czytelników uchwałę 235/2014 Prezydium OZM PZD o odwołaniu legalnego Zarządu ROD „Bajka” dostarczono jego członkom w dniach 15 – 18 lipca 2014 r. i też została ona uchwałą nr 215/2014 z dnia 16 października 2014 r. Krajowej Rady PZD uchylona.


A teraz odpowiedź na uzasadnienie cytuję „Po podjęciu uchwały nr 235/2014 zostały ujawnione nowe okoliczności mogące nieć wpływ na treść uchwały.” W uzasadnieniu nie ma słowa o tym jakie to okoliczności miały wpływ na unieważnienie uchwał. Ale ja udzielę Państwu odpowiedź na to pytanie. Po skierowaniu zawiadomienia o sfałszowaniu uchwały nr 235/2014 Prezydium OZM PZD z dnia 17 czerwca 2014 do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów i próbie umorzenia śledztwa w sprawie fałszowania dokumentów przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Mokotów, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIV Wydział Karny uznał cytuję „Skarżący jest natomiast uprawniony do wniesienia zażalenia na postępowanie w zakresie, w jakim dotyczy ono czynu określonego w pkt.2 tego orzeczenia. Sfałszowanie uchwały Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego, o którym zawiadomił organy ścigania Andrzej Łaszczyk, miało bowiem skutkować pozbawieniem go funkcji Prezesa Zarządu ROD „Bajka” w Borowcu, a więc pośrednio naruszyć jego prawa.”. Jak z tego wynika uchylenie spornych uchwał ma służyć tylko i wyłącznie obronie kolesiów, którzy sfałszowali te uchwały. Brak uchwał (uchylonych) nie wywołuje skutków prawnych więc nie ma podstawy do ukarania.