Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

Czystka w Okręgowym Zarządzie Małopolski w Krakowie

Wszystko zaczęło się niewinnie w kwietniu 2014 r od odmowy zwrotu do KR PZD kwoty 211.000 zł tytułem sądowego roszczenia za bezumowne korzystanie z gruntów wobec PZD, ale miał zapłacić Okręg. Potem zapłata wezwania przesądowego (bez uchwały Prezydium OZM, ale za jego wiedzą – przesłana została informacja o decyzji zapłaty do KR PZD przed przelaniem pieniędzy). Niestety zostaje to wykorzystane przeciwko nam. W listopadzie 2014 r. Prezes OZ Małopolski, a zarazem Dyrektor Biura przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie stawia się na wezwanie prezesa KR PZD. Jedzie wiceprezes E.B., ma wytłumaczyć, dlaczego osoby funkcyjne OZM spotykały się z radnymi i z Prezydentem Miasta Krakowa odnośnie uchwały, która została podjęta 5 listopada 2014 r. Dotyczy ona opłat za użytkowanie terenów zajętych przez Ogrody działkowe, które nie posiadają decyzji o użytkowaniu gruntów. KR PZD zarzuca, że osoby funkcyjne uczestniczące w spotkaniach, nie miały umocowań do prowadzenia takich rozmów. Dziwnie się składa, że w rozmowach tych uczestniczyła również wiceprezes E. Błachut, a ona nie została objęta odwołaniem. Na drugi dzień po przyjeździe z narady w KR PZD p. E. Błachut powołuje na p.o. Dyrektora Biura p. K. Fala, chociaż nie ma do tego prawa. W dniu 28 listopada 2014 r. nie mogąc sobie poradzić z trudnościami wiceprezes składa rezygnację (mimo próśb ze strony Prezydium, aby tego nie robiła, bowiem jest potrzebna w Okręgu). Obowiązki bieżącej działalności OZ Małopolski przejmują II wiceprezes oraz Sekretarz OZM.

W dniu 15 grudnia 2014 r p. E. Błachut składa anty datowane na dzień 2 grudnia 2014 r odwołanie rezygnacji „po uzgodnieniach z Prezesem PZD oraz dla dobra Okręgu”. Członkowie Prezydium w ilości 5 osób przeciwko 2 nie zgadzają się z taką decyzją, uważają, że rezygnacja jest „ważna” i na posiedzeniu Prezydium w dniu 18 grudnia2014 r wypraszają p. E. Błachut. O wszystkim natychmiast jest poinformowany Prezes PZD przez p. E. Błachut. Niezadowoleni piszemy pismo do Prezydium KR PZD, prosząc o wyjaśnienie decyzji podejmowanych w stosunku do OZ Małopolski. Odpowiedź przychodzi 2 stycznia 2015 r., z kierunkami działań dla Prezydium OZM oraz opinią prawną opracowaną przez p. Terleckiego odnosząca się do rezygnacji p. E. Błachut. Na jej podstawie zostaje ona przywrócona do funkcji wiceprezesa w Prezydium. Prezydium OZM nie mogąc się pogodzić z takimi decyzjami KR PZD okazuje to wobec „zaufanej” Prezesa PZD. Na posiedzeniu OZ Małopolski w dniu 6 lutego 2015 r, w którym uczestniczy p. M. Pytka członek KR PZD (wychodzi przed końcem), podejmujemy 16 uchwał, w tym uchwałę – wotum nieufności wobec p. E. Błachut i tym samym odwołaniem jej z wiceprezesa OZM i członka Prezydium. Powołujemy w miejsce wakatu nowego I wiceprezesa ( sekretarza ) oraz Sekretarza – nowo powołanego z członków OZM. Mimo, iż na przesłanie dokumentów mamy 14 dni Prezydium KR PZD prosi o przesłanie dokumentów w dniu 11 lutego br. Prezes OZM odpowiada, że w związku z chorobą Sekretarza, a zarazem protokolanta, nie ma stosownych dokumentów ( notatki do protokołu miał sekretarz, a uchwały były niepodpisane). Jednak na powtórny mail, odpowiadamy, że przesyłamy uchwały faksem bez pieczątek, gdyż osoby mogące je podpisać są chore lub niedostępne. Jakież jest nasze zdziwienie, kiedy kilka dni później (przed otrzymaniem protokołu, uchwał i wszystkich dokumentów w oryginale przez KR PZD – wysłane pocztą w dniu 20 lutego 2015 r.) Prezydium KR PZD podejmuje uchwałę w dniu 17 lutego br. stwierdzającą nieważność wszystkich uchwał podjętych na posiedzeniu OZM w dniu 6 lutego 2015r. Prezes i II wiceprezes zostają wezwane do Warszawy, gdzie po „przesłuchaniu” p. H. Kmieciak otrzymuje zwolnienie dyscyplinarne oraz odwołanie z członka OZ Małopolski. Potem kolejni członkowie Prezydium otrzymują wezwania – sekretarz p. M. Czaja na 25.02.2015 r, skarbnik p. E. Gmitruk na 5marca 2015 r. („zaproszenia” otrzymujemy na dwa dni przed wyznaczonym terminem) . Okazało się, że 25 lutego br. Prezydium KR PZD podjęło decyzję o odwołaniu wiceprezesa p. Z. Królczyk oraz sekretarza p. M. Czaja (mimo złożenia rezygnacji w dniu 19 lutego br. przez sekretarza i 20 lutego br. przez wiceprezesa), ale nie było łaskawe przekazać w stosownym terminie tych uchwał (sekretarz do dnia 27 marca br. nie otrzymał uchwały, a P.Z. Królczyk otrzymała uchwałę niepełną, bez uzasadnienia).Skarbnik został odwołany w dniu 5 marca 2015 r., a uchwałę otrzymał po 14 dniach czyli już po złożeniu przez niego rezygnacji. Uzasadnienie odwołań jest lakoniczne
i bzdurne, niepoparte żadnymi dowodami ani podstawami prawnymi. Powoływanie się na statut PZD bez podania konkretnego paragrafu czyni uchwałę nieważną. Jednak jesteśmy zmuszeni przyjąć taką „uchwałę”, gdyż nawet nie możemy się odwołać od niej do innego organu. KR PZD robi wszystko, aby całkowicie podporządkować sobie członków PZD w organach niższego stopnia, jak również działkowców.

Podejmuje decyzje i uchwały niezgodnie z prawem, gdyż dalej obowiązuje Statut PZD z 2011 r. ze z stosownymi poprawkami zgodnymi z ustawą o rod z dnia 13 grudnia 2013 roku. Bezprawnie odwołane zostały Komisje Rozjemcze, opłaty ustalone są według nowych zasad, składka członkowska również.

Mamy nadzieją, że ktoś zauważy nieprawidłowości w Stowarzyszeniu PZD i zacznie działać. My też nie odpuścimy, nie poczuwamy się do żadnej winy. Swoje obowiązki wypełnialiśmy przez 5 lat (wydłużona kadencja) i nikt nie miał przez ten okres do naszej pracy żadnych zastrzeżeń. Sprzeciwienie się Prezesowi i jego „zaufanej” doprowadziło do czystki w OZ Małopolski, gdzie „rządzi” nieprawnie powołana wiceprezes OZ Małopolski jednoosobowo – mamy nadzieję, że już niedługo…

 

Odwołani członkowie OZ Małopolski