Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

Czy Fundusz Obrony ROD broni ogrody i działkowców ?

Na XXIV posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 15 stycznia 2015 r. podjęto uchwały dotyczące  Funduszu Obrony ROD:

1.      Uchwała nr 4/XXIV/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Obrony ROD(*)

2.      Uchwała nr 5/XXIV/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie ustalenia odpisu na Fundusz Obrony z części partycypacji należnej jednostce Krajowej PZD(**).

Warto przeanalizować te ważne dokumenty, przecież bez przerwy słyszymy o roszczeniach osób fizycznych i prawnych zagrażających ogrodom i działkowcom. Zgodnie z danymi PZD najwięcej takich spraw mają Mazowsze , Śląsk czy  Małopolska.  To duże okręgi i to one przekazywały  znaczne środki do Krajowej Rady . Zatem to one powinny być głównymi beneficjantami środków ale czy tak było ? Oczywiście że nie,  gro środków pochłonęły roszczenia do terenu ROD 23 Lutego w Poznaniu. W tym przypadku  Związek bronił tylko swoich pleców działkowcy muszą się bronić sami i z własnej kieszeni zapłacić za bezumowne korzystanie z działek rodzinnych.

Do tej pory na Fundusz Obrony ROD trafiało  5%  środków   ze składki odprowadzanej  przez ogrody  do organów wyższych. 

 Obecnie na Fundusz Obrony ROD , którego decydentem jest Prezydium Krajowej Rady  PZD trafiać będzie, zgodnie z uchwałą*:

ü      5% z opłaty partycypacyjnej należnej Krajowej Radzie   tj. ok. 1,2 gr. z m2 działki,

ü      wszystkie odszkodowania za prawo do gruntu należne PZD, w przypadku likwidacji ogrodu bez terenu zamiennego,

ü      dobrowolne wpłaty okręgów i zarządów ROD,

ü      dobrowolne wpłaty członków PZD,

ü      środki z funduszy celowych np. z Funduszu Rozwoju lub Oświatowego.

Także teraz zgromadzone środki przeznaczone będą  na pokrycie wyłącznie zobowiązań Stowarzyszenia PZD:

ü      z tytułu bezumownego korzystania z gruntu ( Rozdział I §2 uchwały**.  Tu warto zwrócić uwagę na fakt, że  Związek odpowiada wyłącznie za tereny ogólne ogrodu, za działki rodzinne  odpowiedzą sami działkowcy.

ü      pokrycie kosztów sądowych lub egzekucji w postępowaniach o wydanie nieruchomości zajmowanych przez ROD,  a właściwie Stowarzyszenie PZD , działkowcy za swoje  zapłacą sami

ü      kosztów sądowych i egzekucji w zakresie regulacji terenów PZD

 Co znaczą powyższe zapisy  o  przeznaczeniu środków na wymienione cele, właściwie niewiele skoro  zapis § 2 ust. 2 uchwały oddaje środki Funduszu Obrony do swobodnej decyzji Prezydium PZD,  które może zadysponować o innym wydatkowaniu środków. Kilku przedstawicieli okręgów zadecyduje o tym czy wnioskodawca dostanie środki czy nie ile środków  i na jaki cel. Pewnie znowu nie dostaną środków okręgi , które dysponują własnymi środkami na Funduszach np. Oświatowym czy Rozwoju.

Jak uważacie co musi spełniać ogród i okręg aby ubiegać się o środki. Ogród i Okręg muszą się wykazać nie tylko niezbędnymi działaniami w obronie interesów PZD, ale przede wszystkim zaangażowaniem finansowym OZ PZD oraz partycypacją ROD w finansowaniu zobowiązania, które ma być zaspokojone ze środków Funduszu.

Warto podsumować powyższe  regulacje.  Fundusz Obrony  działa w oparciu o środki działkowców przekazywane organom wyższym. Działa po to, aby  zagwarantować  środki finansowe na ewentualne roszczenia kierowane przeciwko Stowarzyszeniu PZD.  W ten sposób Związek  zabezpieczył się na wypadek zasądzenia kar za bezumowne korzystanie z terenu, po który zgłosili się byli właściciele lub ich spadkobiercy. A co z działkowcami użytkującymi działki na zwróconym terenie?  no cóż oni muszą najpierw zgromadzić środki na partycypację w finansowaniu zobowiązania ROD , zgodnie z §9 ust.2 pkt.3 uchwały**, a kiedy zabezpieczą Związek muszą indywidualnie  stawić  czoło nowemu właścicielowi w procesie o wydanie działki i zapłatę za bezumowne z niej  korzystanie.

Związek od wielu lat boryka się z roszczeniami osób fizycznych i prawnych, tworzy statystyki i wykazy strasząc działkowców widmem roszczeń , a co robił przez 30 lat z tym problemem. W tych sprawach stanowiska i protesty nie sprawdzą się , twarda rzeczywistość jest taka, ważne są dokumenty, działanie i merytoryka.

 *Oznacza uchwałę nr 4/XXIV/2015 z dnia 15.01. 2015r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Obrony ROD

** Oznacza uchwałę nr 5/XXIV/2015 2015 z dnia 15.01.2015r. w sprawie ustalenia odpisu na Fundusz Obrony z części partycypacji należnej jednostce Krajowej PZD.