Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy


POLSKA LEWICA
okręg warszawski

Siedziba - Warszawa

Polska Lewica
zarzad@polskalewica.pl

 

Zarząd Okręgu Warszawa

Nasz komentarz Warszawa

Sto słów Warszawa

PDF Drukuj Email


O czym nie powiedział Donald Tusk

 

Pamiętacie państwo ubiegłoroczną debatę na temat wydłużenia wieku emerytalnego?

Co nam obiecywał Premier Donald Tusk i jego partia Platforma Obywatelska?

Jaki to dobrobyt przyniesie dla emerytów wydłużenie czasu pracy przed przejściem na emeryturę?

 

A teraz popatrzcie na dane opublikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

       

 

Jak widać na wykresie średnio miesięcznie zmarło, a jak to nazywa ZUS ? opuściło system ubezpieczeń w 2011 roku 13.500 osób, dla porównania w 2000 roku średnio umierało 9.100 osób oznacza to wzrost umieralności na przestrzeni 10 lat aż o 48,35 %, a jak to wygląda w rozbiciu na lata przeżycia patrz poniżej.

 

            Tab. 1 Struktura emerytur według płci osób pobierających

świadczenia oraz wieku w momencie wyjścia z systemu

 

 

Wiek

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

55 – 60

100 %

28,2 %

71,8 %

61 – 65

100 %

59,0 %

41,0 %

 

 

 

 

 

W momencie zgonu wieku emerytalnego, tj. 65 lat  nie osiągnęło 9,9 % badanych mężczyzn. Dla kobiet wieku emerytalnego, tj. 60 lat nie osiągnęło 3,5 % badanych kobiet.

 

A teraz sprawa najważniejsza dla każdego emeryta – jak długo emeryt będzie się cieszył zasłużoną emeryturą po zakończeniu pracy zawodowej.

 

            Tab. 2 Przeciętny okres pobierania emerytury w zależności

od płci i wieku w momencie wyjścia z systemu wypłat

 

           

Wiek

Przeciętny okres pobierania emerytury

 (w latach i miesiącach)

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

56 – 60

4_06

5_07

4_01

61 – 65

5_06

4_07

6_07

66 – 70

8_08

7_05

11_05

 

Jak widać na przykładzie danych zawartych w tabeli po wydłużeniu czasu pracy dla mężczyzn o 2 lata okres pobierania emerytury ulegnie skróceniu w dla różnych przedziałów wiekowych do 2 lat siedmiu miesięcy w przedziale wieku 61- 65 i do 5 lat i pięciu miesięcy w przedziale wieku 66 – 70. Dla kobiet sytuacja wygląda jeszcze gorzej ponieważ wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia w stosunku do poprzedniego 60 a więc o 7 lat powoduje, że w przedziale wieku 66 – 70 okres pobierania emerytury ulegnie skróceniu do 4 lat i pięciu miesięcy.

 

Podsumowując należy stwierdzić, że wydłużenie wieku emerytalnego miało tylko znaczenie ekonomiczne, oszczędności dla budżetu i prywatnych funduszy emerytalnych natomiast jak zwykle jego koszty poniesie przeciętny zjadacz chleba.

Przyjmując dla ułatwienia obliczeń, że pracę rozpoczynamy w 20 roku życia i pracujemy do 67 roku, to łącznie przepracowujemy 47 lat natomiast pobieramy emeryturę według opublikowanych przez ZUS informacji  od 2 lat i siedmiu miesięcy do 4 lat i pięciu miesięcy – patrz akapit powyżej.

 

Czy w dalszym ciągu wierzycie, że Platforma Obywatelska i Premier Donald Tusk chcą  Wam drodzy Obywatele poprawić warunki życia w Polsce ???

 

Okręg Warszawa

Warszawa