Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

Warszawa dnia 8 lutego 2011 r.

 

 

 

Pan Poseł

Ryszard Kalisz

Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości

i Praw Człowieka
                00-902 Warszawa
                ul. Wiejska 4/6/8

                                                             

Nasz znak: PL/11/02/04

 

W nawiązaniu do informacji, że w dniu 4.02.2011 roku kierowana przez Pana Posła Komisja Sejmowa rozpatrywała informację Prokuratora Generalnego na temat toczących się postępowań w sprawie nieprawidłowości w obszarze hazardu prosimy o udostępnienie naszej partii:

 

§         informacji przedłożonej Waszej Komisji przez Prokuratora Generalnego na posiedzeniu w dniu 4.02.2011

§         stenogramu i wniosków z posiedzenia kierowanej przez Pana Posła Komisji

 

Nasza prośba wynika z dużej liczby pytań jakie otrzymujemy od Obywateli w tych sprawach. Wskazują oni także na takie fakty jak to, że:

 

§         część postępowań w sprawie tzw. afery hazardowej, prowadzi Prokuratura Warszawa-Praga, która umorzyła wiele postępowań, prowadzonych w oparciu o wnioski UKS i NIK, a dotyczących niegospodarności i wielomilionowych strat w Totalizatorze Sportowym w latach 1999 – 2001.

§         pomimo, że w trakcie prac Komisji Śledczej sygnalizowane było zagrożenie spadku wpływów do budżetu z tytułu dopłat, podatków i dywidendy z Totalizatora Sportowego, Minister Skarbu nie podjął działań naprawczych, co w konsekwencji doprowadziło do spadku przychodów w Totalizatorze Sportowym o około 1 mld. złotych. Według oceny Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, środki na sport w 2010 roku zmniejszyły się o około 200 mln. a na kulturę o około 30 mln. złotych.

 

W świetle obecnych problemów budżetowych sprawy te wymagają działań wyjaśniających.

 

Z wyrazami należnego szacunku


                                                                     Sekretarz Generalny Polskiej Lewicy

                                                                                Andrzej Łaszczyk