Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

Warszawa, 08.10.2018 r.

APEL  GENERAŁÓW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Jako żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych przysięgaliśmy lub ślubowaliśmy walczyć o niepodległość i suwerenność Ojczyzny, strzec konstytucyjnego porządku, stać na straży bezpieczeństwa obywateli.


Jako dowódcy i szefowie służb mundurowych, generałowie i admirałowie szczególnie dobrze rozumiemy, co znaczy służyć wiernie Narodowi Polskiemu, czym jest interes Państwa Polskiego i jakie jest znaczenie słów „Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić”. My to wiemy bo było to treścią naszej służby i sensem naszego życia. Dlatego z tak ogromnym niepokojem obserwujemy dzielenie społeczeństwa polskiego, niszczenie systemu bezpieczeństwa narodowego.


W ostatnich latach dyskredytuje się dorobek pokoleń poprzedników, którzy odbudowali, tworzyli współczesną Rzeczpospolitą Polską i zapewniali Jej bezpieczeństwo. Tworzy się głębokie podziały w społeczeństwie i instytucjach stanowiących filary bezpieczeństwa tj. siłach zbrojnych i służbach mundurowych.


Opowiadamy się za obiektywnym przekazem prawdy historycznej, ciągłością działania państwa i jego służb. Pomimo deklarowanych znaczących środków na obronność i bezpieczeństwo postępuje jego demontaż. Instytucje bezpieczeństwa państwa są upolityczniane, doświadczonych i dobrze wyszkolonych żołnierzy i funkcjonariuszy zastępuje się często niekompetentnymi ale lojalnymi wobec partii rządzącej. Wiele środków wydawanych jest na cele, które w niczym nie poprawiają bezpieczeństwa państwa i obywateli. Pozycja Polski w NATO jest osłabiana a wiarygodność we wspólnocie europejskiej roztrwaniana. Siły zbrojne są modernizowane w sposób niewystarczający, tracą swoją gotowość i mobilność.


Jako byli dowódcy i szefowie służb mundurowych apelujemy do:

- Prezydenta RP o zablokowanie procesu demontażu systemu bezpieczeństwa narodowego, zaprzestanie dzielenia Polaków, korzystanie z mądrości dorobku Unii Europejskiej i NATO jako gwarantów bezpieczeństwa i rozwoju Rzeczypospolitej,


- Wszystkich Obywateli Rzeczypospolitej, o mądrość, rozwagę, rzetelną i uczciwą interpretację historii, o patrzenie w przyszłość a nie rozdrapywanie ran i dzielenie społeczeństwa,


- Emerytowanych Żołnierzy i Funkcjonariuszy o aktywne włączanie się w życie publiczne, udział w wyborach, wspieranie kandydatów reprezentujących nasze środowiska. Nikt nie ma prawa pozbawiać Was dumy z tego co zrobiliście dla Polski i Polaków. To, że dzisiaj Polska jest bezpiecznym krajem to Wasza zasługa,


- naszych Koleżanek i Kolegów pełniących służbę – o przypomnienie roty ślubowania lub przysięgi i ponowne przeczytanie Konstytucji RP. Pamiętajcie, że politycy przychodzą i odchodzą a Wy pozostajecie. Wasza służba będzie oceniana, służycie Narodowi Polskiemu. Pamiętajcie – warto być przyzwoitym. Polska jest jedna!


KONWENT GENERAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Prezes Klubu Generałów Wojska Polskiego

Gen. bryg. pilot w st. spocz. Roman Harmoza

Prezes Stowarzyszenie Generałów Policji RP

Nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki

Dziekan Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej

Gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych

Prezes Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej RP

Gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz

W imieniu generałów Biura Ochrony Rządu

Gen. bryg. w st. spocz. Mirosław Gawor

W imieniu generałów służb specjalnych – Przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Funkcjonariuszom i Pracownikom UOP i ABW

Gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Bondaryk

W imieniu generałów Służby Więziennej

Gen. SW w st. spocz. Jan Pyrcak

W imieniu generałów Służby Celnej

Nadinsp. celny w st. spocz. Jacek Kapica