Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

APEL

III KONGRESU FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

 

Zbliżają się kolejne wybory do organów samorządu terytorialnego. Samorządy wpisały się na trwałe w polski krajobraz polityczny. Stwarzają one podstawę do rozwoju aktywności społecznej oraz budowania pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego.

 

Samorząd terytorialny to najlepsza szkoła racjonalnego rządzenia, a wyniki wyborów samorządowych mają bezpośredni wpływ na racjonalne zarządzanie  i gospodarowanie posiadanym majątkiem oraz rozstrzyganie problemów istotnych dla społeczności lokalnych.

 

Wybory samorządowe mają istotne znaczenie dla charakteru systemu politycznego. Decydują one o pozycji najważniejszych formacji politycznych, które posiadając silną reprezentację w samorządzie będą walczyć o władze na szczeblu centralnym. Wybory te mają fundamentalne znaczenie dla demokracji i w największym stopniu decydują o jakości życia każdego obywatela.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy

 

Tegoroczne wybory samorządowe mają znaczenie szczególne. Ich wynik będzie miał istotny wpływ na wybory parlamentarne. Sytuacja ta nakłada szereg obowiązków na wszelkie ogniwa Federacji oraz na poszczególnych członków i sympatyków.

 

Zaangażowanie członków stowarzyszeń tworzących Federację w wyborach samorządowych  to nie tylko wysoka frekwencja przy urnach. Nawiązujmy kontakty z lokalnymi komitetami wyborczymi, włączajmy się do ich pracy oraz wchodźmy do ich struktur. Zgłaszajmy kandydatów mających realne szanse na wybór do organów samorządu. Głosujmy na kandydatów rozumiejących sytuację emerytów i rencistów służb mundurowych.

 

Nawiązujmy współpracę z Komitetami Koordynacyjnymi  Służb Mundurowych. Zgłaszajmy wspólnych kandydatów do komisji wyborczych, mężów zaufania oraz członków zespołów monitorujących przebieg wyborów.

 

Każdy z członków Zrzeszonych Stowarzyszeń powinien podjąć działania w celu przekonania rodziny, sympatyków, że udział w wyborach samorządowych to obowiązek każdego z nas.

 

Musi nam przyświecać hasło: „Nie siedź w domu, idź na wybory, wybierz kandydatów, którzy będą reprezentować Ciebie”.

 

Oddajmy głos na ludzi mądrych i odważnych, uczciwych i sprawiedliwych, którzy po uzyskaniu mandatu stanowić będą o sile samorządu lokalnego.

 

 

III KONGRES FSSM RP