Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

Zjazd aparatu Polskiego Związku Działkowców.


Przeglądając informacje zamieszczone na stronach www Polskiego Związku Działkowców odnośnie odbytego w dniu 9 grudnia 2017 r. kolejnego zjazdu tej organizacji w sprawie Statutu PZD, nasuwa się nieodparty wniosek, że w tym zjeździe uczestniczył tylko i wyłącznie aparat Polskiego Związku Działkowców.


Brak natomiast jest jakichkolwiek przedstawicieli działkowców,


w czasie gdy piszę ten artykuł, nie podano żadnych nazwisk działkowców (nie funkcyjnych) na stronach internetowych, którzy uczestniczyli w tym zjeździe.


Proszę tylko popatrzeć na skład organów zjazdu i funkcje zajmowane przez te osoby w strukturach PZD.


Przewodniczący Zjazdu

Joanna Mikołajczak – Członek OZ PZD w Łodzi – patrz władze Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD

Tadeusz JarzębakWiceprezes KR PZD, Prezes OZ PZD w Szczecinie – patrz władze Okręgowego Zarządu Szczecińskiego PZD


Sekretarz Zjazdu

Janusz MoszkowskiCzłonek KR PZD, Prezes OZ PZD we Wrocławiu – patrz władze Okręgowego Zarządu Wrocławskiego PZD


Prezydium Zjazdu

Eugeniusz KondrackiPrezes KR PZD – patrz wydruk KRS 0000293886

Joanna Mikołajczak – Członek OZ PZD w Łodzi – patrz władze Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD

Tadeusz Jarzębak Wiceprezes KR PZD, Prezes OZ PZD w Szczecinie – patrz władze Okręgowego Zarządu Szczecińskiego PZD

Zdzisław ŚliwaWiceprezes KR PZD, Prezes OZ PZD w Poznaniu – patrz władze Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu

Stanisław ZawadkaWiceprezes KR PZD, Członek OZ Mazowieckiego PZD – patrz władze Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD

Maria Fojt - Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, Wiceprezes OZ PZD w Pile patrz władze Okręgowego Zarządu PZD w Pile

Iwona Smieschol – Członek OZ PZD na Śląsku – patrz władze Okręgowego Zarządu Śląskiego  PZD

 

Komisja Mandatowa

Izabela OżegalskaSekretarz KR PZD, Prezes OZ PZD w Łodzi – patrz władze Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD

Henryk MalikCzłonek KR PZD, Prezes OZ Sudeckiego PZD – patrz władze Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD

Jerzy WdowczykCzłonek KR PZD, Prezes OZ Kaliskiego PZD – patrz władze Okręgowego Zarządu Kaliskiego PZD

Barbara KokotCzłonek KR PZD, Prezes OZ PZD w Bydgoszczy – patrz władze Okręgowego Zarządu Bydgoskiego PZD

Marian Wesołowski – Brak danych

Bartłomiej KozeraCzłonek KR PZD, Prezes OZ PZD w Opolupatrz władze Okręgowego Zarządu PZD w Opolu

Leszek BuckiCzłonek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD na Śląsku patrz władze Okręgowego Zarządu Śląskiego  PZD

 

Komisja Statutowa

Jan Radoła Członek KR PZD, I Wiceprezes OZ PZD na Śląsku patrz władze Okręgowego Zarządu Śląskiego  PZD

Jerzy Adamski - Członek KR PZD, Członek OZ PZD w Łodzi – patrz władze Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD

Roman  Żurkowski Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Opolu patrz władze Okręgowego Zarządu PZD w Opolu

Zofia Mierniczek – Wiceprezes Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD – patrz władze Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD

Krzysztof PodlewskiCzłonek KR PZD, Prezes OZ Mazowieckiego PZDpatrz władze Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD

Robert KlimaszewskiCzłonek KR PZD, Wiceprezes OZ PZD w Poznaniu patrz władze Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu

Tomasz Olkuski Członek Prezydium OZ PZD w Szczecinie patrz władze Okręgowego Zarządu Szczecińskiego PZD

Piotr GadzikowskiCzłonek Prezydium KR PZD, Prezes OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD – patrz władze OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD

Jerzy Karpiński - Członek KR PZD, Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu – patrz władze Okręgowego Zarządu Wrocławskiego PZD


Komisja uchwał i stanowisk

Zdzisław ŚliwaWiceprezes KR PZD, Prezes OZ PZD w Poznaniu patrz władze Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu

Stanisław ZawadkaWiceprezes KR PZD, Członek OZ Mazowieckiego PZD – patrz władze Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD

Józef NoskiCzłonek Prezydium KR PZD, Prezes OZ PZD na Śląsku – patrz władze Okręgowego Zarządu Śląskiego  PZD

Ewa Błachut Członek KR PZD, Prezes Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD – patrz władze Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD

Marian PraczykCzłonek KR PZD, Prezes OZ PZD w Pile – patrz władze Okręgowego Zarządu PZD w Pile

Agnieszka SyczCzłonek KR PZD, Prezes OZ Podkarpackiego PZD – patrz władze Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD

Leonard NiewińskiCzłonek KR PZD, Członek Prezydium OZ PZD w Gdańsku – patrz władze Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku

Edward GalusCzłonek KR PZD, Prezes OZ Świętokrzyskiego PZDpatrz władze Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego - brak tych danych na oficjalnej stronie okręgu. Czy władze okręgu wstydzą się swojej działalności?

Czesław WojsławCzłonek KR PZD, Prezes OZ Warmińsko-Mazurskiego PZD – patrz władze Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD.

 

Głosy w dyskusji zabrali

Barbara Korolczuk - Skarbnik PZD, I Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu – patrz władze Okręgowego Zarządu Wrocławskiego PZD

Krystyna Mazurek, Członek OZ Mazowieckiego PZD, Przewodnicząca Delegatury Zamiejscowej Siedlce – patrz władze Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD

Alfons Blachura Członek OZ Śląskiego PZD – patrz władze Okręgowego Zarządu Śląskiego  PZD

Sylwester Chęciński - I Zastępca Prezesa OZ PZD w Poznaniu – patrz władze Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu

Maria Fojt - Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, Wiceprezes OZ PZD w Pile patrz władze Okręgowego Zarządu PZD w Pile

Bartłomiej Kozera Członek KR PZD, Prezes OZ PZD w Opolu – patrz władze Okręgowego Zarządu PZD w Opolu

Małgorzata Jasińska – Prezes Zarządu ROD „Niezapominajka” w Grudziądzu

Jerzy Bodzak – Sekretarz OZ PZD w Lublinie patrz władze Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie

Stefan ŻyłaCzłonek KR PZD, Członek OZ Podkarpackiego PZD patrz władze Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD

Maria Stypułkowska - I Wiceprezes OZ PZD w Łodzi – patrz władze Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD


Po analizie składu tych organów  wynika jednoznaczny wniosek, że to aparat PZD uchwalił sam sobie Statut w formie, która mu gwarantuje zachowanie obecnego status quo


Powyższą tezę potwierdza pokazany wykaz członków władz zjazdu i zajmowanych przez te osoby funkcji w strukturach PZD – często wysoko opłacanych z głodowych rent i emerytur działkowców.


Kolejną sprawą, która wymaga wyjaśnienia, jest problem braku szerokiego dostępu działkowców do projektu zmian w statucie.


Nigdzie na stronach internetowych PZD nie był on dostępny dla szerokiego grona działkowców w celu ich zapoznania się ze zmianami i wniesienia ewentualnych propozycji zmian.


Powyższy materiał opracowano na podstawie informacji zawartych na stronach www Polskiego Związku Działkowców, wydruku Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10.12.2017 r. godz. 13:59:50 oraz Biuletynu Informacyjnego PZD nr 04/2015 – dotyczy składu organów krajowych PZD.