Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

W związku ze zbliżającą się 74. rocznicą

bitwy pod Lenino

(12 października 1943 r. - 12 października 2017 r.)

Komunistyczna Partia Polski (KPP)

uroczyście przypomina o bohaterskich Kościuszkowcach

i ich szlaku bojowym :

WANDA WASILEWSKA,

„Kościuszkowcy w pierwszym boju”

„Dwunastego października nasi Najdrożsi przyjęli ogniowy chrzest.

Dwunastego października Dywizja im. T. Kościuszki rozpoczęła swój pierwszy bój.

Bohatersko walczyła nasza dywizja.

Właśnie tak jak przysięgała.

Przysięgała w dniu 15 lipca ziemi polskiej i narodowi polskiemu, że nie skala imienia Polaka.

Nie skalała imienia Polaka – opromieniła je nową sławą i chwałą.

Przysięgała w dniu piętnastego lipca wierność sztandarowi – i tej wierności dochowała.

Od dowódcy do szeregowca, od szeregowca do dowódcy nasza dywizja chlubnie i bohatersko spełniła swoje zadanie (…).

Bądźcie dumni Polacy w Związku Radzieckim!

Bądźcie dumni, Polacy w kraju i na całym świecie!

Polacy w Związku Radzieckim!

Walczyli w naszej dywizji wszyscy – i wszyscy walczyli bohatersko.

Ludzie z różnych partii, ludzie różnych przekonań, ludzie różnego pochodzenia – czynem dowiedli, że krwią własną przypieczętowali wielką jedność narodu w walce o oswobodzenie Polski.

Byli oficerowie i żołnierze polskiej armii i byli więźniowie Wronek, Rawicza, Berezy, chłopi, robotnicy i inteligenci znaleźli sobie jedno serce i to serce biło jednym rytmem – wspaniałym i bohaterskim.

Przysięgała nasza dywizja dochować wierności sojuszniczej braterskiej Armii Czerwonej i tej wierności dochowała i przypieczętował przyjaźń między Polską i Związkiem Radzieckim krwią serdeczną co się lała wspólnie po sowieckim i polskim mundurze.

Dowiodła nasza dywizja jeszcze raz, że Polska nie zginęła.

I ze zdumieniem i zgrozą patrzyli struchlali Niemcy, jak idą przeciw nim szeregi w polskich mundurach, jak lśni na czapkach ptak niepokonany – Orzeł Biały, jak zmartwychwstało przed nimi to, co uważali za zniszczone rozbite na zawsze w trzydziestym dziewiątym roku – Wojsko Polskie.

Tylko, że to wojsko było uzbrojone inaczej niż w trzydziestym dziewiątym roku.

We wspaniałą nowoczesną broń.

W działa, czołgi, moździerze, cekaemy (…).

I jak wicher przeszła nasza dywizja przez niemieckie pozycje.

W zajadłym, szalonym, zwycięskim boju.

Serca bohaterów znalazły w sobie młodziutkie dziewczęta, idące w bój.

Serca bohaterów znaleźli w sobie ci, co nigdy jeszcze nie trzymali broni w ręku.

Serca bohaterów znaleźli w sobie szeregowcy i oficerowie.

Krwią i braterstwem udowodnili Żydzi w naszej dywizji swój patriotyzm i swe przywiązanie do Polski.

Nisko schylamy głowy nad mogiłami poległych naszych bohaterów.

Nie płaczcie nad ich mogiłami.

Radośnie szli w bój i mężnie umierali – za wolną, niepodległą, demokratyczną Polskę.

Nie łzami trzeba nam spłacać dług wobec nich – tylko czynem.

Musimy być tak jednolici, jak oni byli, pochłonięci jedną myślą i jednym pragnieniem.

Musimy być tak silni, jak oni byli, i tak wierzący w jasną przyszłość jak oni byli wierzący.

Musimy być tak wytrwali jak oni i tak służyć wielkiej sprawie, jak służyli oni.

I to powinny być nasze kwiaty, rzucone na ich grób w przyjaznej sowieckiej, białoruskiej ziemi (…).

Wysoko, wysoko powiewa sztandar naszej dywizji – dziś już opromieniony chwałą i bohaterstwem.

Polacy w Związku Radzieckim!

Bądźcie godni Waszej Dywizji!

Wanda Wasilewska”.

Cyt za :

Wanda Wasilewska, „Kościuszkowcy w pierwszym boju”, „Wolna Polska” - organ Związku Patriotów Polskich, nr 32 z dnia 24 października 1943 r.

Powyższy, historyczny materiał źródłowy przesłał :

Tow. Ryszard Rauba – Komunistyczna Partia Polski (KPP).