Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

W związku ze zbliżającą się 74. rocznicą

bitwy pod Lenino

(12 października 1943 r. - 12 października 2017 r.)

Komunistyczna Partia Polski (KPP)

uroczyście przypomina o bohaterskich Kościuszkowcach

i ich szlaku bojowym :

F. M.,

„12. X. 1943 : LENINO”

„”Rząd Radziecki postanowił zadośćuczynić prośbie Związku Patriotów Polskich w ZSRR w sprawie utworzenia na terytorium ZSRR polskiej dywizji im. Tadeusza Kościuszki w celu wspólnej walki z Armią Czerwoną przeciwko najeźdźcom niemieckim. Formowanie polskiej dywizji już rozpoczęto”.

Taki komunikat ukazał się w numerze 10 „Wolnej Polski” z dnia 8 maja 1943 r.

Żywo zabiły serca Polaków rozsianych po ogromnym terytorium Związku Radzieckiego.

Większość powiedziała od razu „idziemy”.

I to „idziemy” było wyrazem głębokiego przekonania, że właśnie ta, a nie inna droga prowadzi do wolnej, niepodległej Polski.

Uformowana w Sielcach nad Oką, uzbrojona w najnowocześniejszy sprzęt radziecki, rozpoczęła 1 dywizja swój marsz ku wyzwoleniu Ojczyzny.

Nadszedł nareszcie upragniony czas porachunku z Niemcami.

Za zburzoną Warszawę, za obozy, za łzy matek, za krew niewinnych dzieci.

Szły plutony zwiadowców pieszych i konnych, szli saperzy, kompanie fizylierów i strzelców, ciągnęły rusznice, cekaemy, wozy, samochody.

Wszystkiemu temu towarzyszył ciepły uśmiech i serdeczność spotykanych po drodze białoruskich chłopów.

Nadszedł 12 października 1943 r. Lenino.

Pierwszy bój Kościuszkowców.

Po raz pierwszy w historii żołnierz polski stanął na ziemi białoruskiej, aby bić się o jej wolność i wolność Polski.

Bił się dobrze.

Bój pod Lenino przyniósł zwycięstwo 1 dywizji.

Zwycięstwo to zadecydowało o dalszej postawie żołnierza polskiego, stwarzając uświadomionego, zdecydowanego bojownika, który w swym, krwią wyznaczonym, marszu wytyczył granice Polski na Odrze i Nysie.

Idea sojuszu ze Zw. Radzieckim istniała jeszcze w okresie międzywojennym wśród postępowych kół społeczeństwa polskiego.

Przełom w stosunkach polsko – radzieckich, usymbolizowany bitwą pod Lenino, rozpoczął praktyczną realizację tej idei.

Demokraci polscy w ZSRR, znalazłszy poparcie całego uchodźstwa przeprowadzili swą, jedynie słuszną, koncepcję walki u boku Armii Czerwonej.

Lenino było pierwszym bojem w tej walce, a jednocześnie było pierwszym od Grunwaldu sojuszem bojowym słowiańszczyzny, wreszcie pierwszym polsko – radzieckim sojuszem antyimperialistycznym.

Wspólnie przelana krew w bitwie pod Lenino połączyła polską demokrację z demokracją radziecką trwałym związkiem, który pozwolił zwyciężyć polskiej klasie robotniczej, który toruje dziś Polsce drogę do socjalizmu.

Lenino było ucieleśnieniem racjonalnej koncepcji sojuszu narodu polskiego z narodami Zw. Radzieckiego.

Przyjaźń narodu polskiego z narodami ZSRR zaprzysiężona w pierwszej wspólnej walce jest gwarancją naszej wolności, jest zgodna z najżywotniejszymi interesami Polski Ludowej.

F. M.”.

Cyt. za :

F. M., 12. X. 1943 : LENINO, „Dziennik ŁÓDZKI”, ŁÓDŹ, środa 12 października 1949 r., Rok V, nr 281 (1545), s. 2.

Powyższy, historyczny materiał źródłowy przesłał :

Tow. Ryszard Rauba – Komunistyczna Partia Polski (KPP).