Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

SZANOWNI  DZIAŁKOWCY

Jak większość z Was zapewne wie - bo przecież była to sprawa głośna i celowo nagłaśniana - w dniu 12 lipca 2016 r. po 14 miesiącach oczekiwania Sąd Rejonowy w Warszawie postanowił odmówić wpisu naszego Stowarzyszenia do rejestru.I chociaż było to postanowienie nieprawomocne działacze Polskiego Związku Działkowców, przy aktywnym wsparciu nielicznych działkowców naszego Ogrodu uznali, że Stowarzyszenie przestało istnieć i że można wrócić do starych „porządków”.Przestrzegaliśmy, że postanowienie nie jest prawomocne, że złożyliśmy do Sądu Okręgowego apelację i należy czekać na stanowisko Sądu.  Bez rezultatu.W euforii niszczenia Stowarzyszenia wyznaczono kolejny, już trzeci z kolei „zarząd komisaryczny”, który tak jak wszystkie dotychczas „działające” rozpoczął od zbierania od  działkowców opłat ogrodowych. Ale trzeba przyznać, że okazał się dla Stowarzyszenia w miarę „ludzki”, „pozwolił” wspaniałomyślnie, żebyśmy płacili rachunki.Ponadto zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie członków PZD, wybrano nowy, „legalny” jak sam stwierdza ”Zarząd” w którym jest nawet członek „Zarządu” do kontaktu z działkowcami !!!Może byłoby to śmieszne, gdyby nie fakt, ze jest to wszystko BEZPRAWNE, sprzeczne z przepisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych a nawet sprzeczne ze Statutem PZD. A „czuwał” nad tym sam Prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZD Pan Krzysztof Podlewski. To jest ten sam Pan, który w czasie kontroli jeszcze w ROD im. Bohaterów Westerplatte dopatrzył się nieistnienia członka Zarządu i napisał to w protokole, a ten członek siedział obok niego.I tak minęły kolejne prawie 14 miesięcy i w dniu dzisiejszym, 30 sierpnia 2017 r., Sąd Okręgowy dla m. st. Warszawy (po trzech odroczeniach rozpraw) rozpatrzył apelację Naszego Stowarzyszenia od wymienionego na wstępie postanowienia o odmowie wpisu i postanowił uchylić to postanowienie z 12 lipca 2016 r. i zwrócić sprawę do Sądu Rejonowego do ponownego rozpatrzenia.

Oznacza to przede wszystkim, że po raz pierwszy Sąd uznał Nasze powtarzane od początku argumenty a w ustnym uzasadnieniu wskazał jakie sprawy Sąd Rejonowy powinien ustalić, a czego dotychczas nie zrobił i że powinien to powtórnie uczynić.Oznacza to również to, na co wskazaliśmy w naszym wystąpieniu z dnia 22 lipca b. r. do Prezesa Krajowej Rady PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego - że powołanie ”zarządu komisarycznego” i jego „działanie” w czasie procedowania sądowego jest NIELEGALNE, bo sprzeczne z przepisami prawa.Dziękujemy wszystkim działkowcom, którzy w tych często nieprzyjemnych a zawsze niełatwych momentach wspierali Nas i Nasze działania. Liczymy nadal na Wasze wsparcie i poparcie, bo na pewno będzie ono niezbędne.

Zarząd Stowarzyszenia Działkowego

Zielone Wzgórza

Od redakcji:

Czytajcie o szopce jaką urządzili prominentni działacze Polskiego Związku Działkowców.