Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

W ZWIĄZKU Z 75. ROCZNICĄ

BRUTALNEGO ZAMORDOWANIA PRZEZ HITLEROWSKICH BANDYTÓW

JANUSZA KORCZAKA – WYBITNEGO PEDAGOGA, PISARZA,

DZIAŁACZA SPOŁECZNEGO I LEKARZA

KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP)

SKŁADA  TEMU WIELKIEMU CZŁOWIEKOWI  HONORU

I WIELKIEMU PATRIOCIE

UROCZYSTY HOŁD !!!

Wacław Tułodziecki,

„Janusz Korczak”

„GŁOS ROBOTNICZY” -

PISMO POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ,

Rok II, ŁÓDŹ, NIEDZIELA 11 sierpnia 1946 ROKU, Nr 220 (366), s. 5.

„O Januszu Korczaku, o jego pracy wśród dzieci i dla dzieci napisano jeszcze za jego życia dużo reportaży, artykułów i książek.

Ale Janusz Korczak – to nie tylko opiekun, wychowawca dzieci, to przede wszystkim nauczyciel, znany i ceniony pedagog, który wywarł olbrzymi wpływ na masy nauczycielstwa postępowego w Polsce, na ich stosunek do dziecka i do życia.

Referaty, odczyty, wykłady  Janusza Korczaka na licznych zebraniach i kursach nauczycielskich cieszyły się zawsze olbrzymią frekwencją i dużym powodzeniem tak ze względu na osobiste walory jego jako wykładowcy, jak i ze względu na śmiałe, bezkompromisowe stawianie zagadnień.

W swoich wykładach dotykał Janusz Korczak najdrażliwszych spraw wychowawczych i społecznych, stawiał słuchacza oko w oko wobec prawdy, wobec rzeczywistości, której nasi urzędowi wychowawcy nie potrafili, czy nie chcieli dostrzegać.

Jest obowiązkiem naszym – mawiał i pisał Janusz Korczak – wglądać we wszystkie zakamarki życia, nie brzydzić się ran ropiejących, nie odwracać wstydliwie oczu.

Szkoła nie jest instytucją oderwaną od życia, a dziecko żyje i wzrasta w określonym stanowisku i wcale wstydliwie od scen życia nie odwraca oczu.

Wychować odpowiednio dziecko, to zmienić warunki życia środowiska.

W wykładach swoich podkreślał, że zadaniem szkoły winno być wychowanie wolnego człowieka, a nauczyciel chcący wychować wolnego człowieka, musi sam być niezależny, wolny od przesądów wyznaniowych, rasowych i narodowościowych.

Zasady te głosił i propagował w okresie Brześcia, Berezy, w okresie całkowitego braku poszanowania dla istotnych podstaw godności ludzkiej.

Śmiałym, odważnym, bezkompromisowym stawianiem sprawy zyskał Janusz Korczak wielu zwolenników.

Słuchałem wielu odczytów, wielu wykładów Korczaka.

Wraz ze mną słuchali i inni, często członkowie nauczycielskich organizacyj prawicowych.

Nie miał jednak i wśród nich nieprzyjaciół.

U wszystkich słuchaczy cieszył się głębokim szacunkiem.

Któregoś dnia – pamiętam to dobrze – Janusz Korczak, mimo że był zawsze bardzo obowiązkowy, nie przybył na wykład.

Zapytany przeze mnie o powód nieprzybycia, odpowiedział :

„Czyż mógłbym wam dziś właśnie mówić tak, jak to przyobiecałem o poszanowaniu indywidualności dziecka, wtedy, kiedy porywa się ludzi w Polsce, bije się ich i wywozi do Brześcia?”.

Takim był Janusz Korczak.

Śmierć Janusza Korczaka z ręki hitlerowskiego oprawcy, to niepowetowana strata dla świata pedagogicznego w Polsce.

Myśli i prace J. Korczaka winny być możliwie szybko wydane.

Książki dla dzieci napisane przez niego powinny znaleźć się w każdej bibliotece szkolnej, a liczne artykuły z zakresu wychowania (zebrane razem i wydane) -  w każdym zakładzie kształcenia nauczycieli i w każdej bibliotece nauczycielskiej.

Wacław Tułodziecki.”

POWYŻSZY OKOLICZNOŚCIOWY MATERIAŁ HISTORYCZNY PRZESŁAŁ :

TOW. RYSZARD RAUBA (KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI – KPP).