Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

Bajki o przestrzeganiu prawa przez PZD cz. 6.


Znacie opowieści (bajki) tzw. działaczy Polskiego Związku Działkowców, jak to w tym związku przestrzega się przepisów prawa?


W związku z naszą zapowiedzią publikacji dokumentów w jaki sposób tzw. działacze PZD przestrzegają przepisów prawa (patrz artykuł Bajki o przestrzeganiu prawa cz. 5) publikujemy kolejny dokument w sprawie Pana Leszka Ciepielskiego. Jest to decyzja o pozbawieniu go członkostwa w PZD podpisana przez I Wiceprezesa OZ PZD w Opolu Czesława Mikruta i Sekretarza OZ PZD w Opolu Władysława Maja.

 

Nie będę powtarzał argumentacji zawartej w artykule Bajki o przestrzeganiu prawa cz. 5 Ponieważ dla prominentnych działaczy PZD Statut PZD jak i Apel Krajowej Rady PZD z dnia 15 grudnia 2016 r. nie mają znaczenia.

 

A teraz zajmiemy się przepisami, które tzw. działacze PZD złamali. Regulują to między innymi:

 

art. 14 Statutu PZD z dnia 2 lipca 2015 r. cytuję:

"7) brać udział w posiedzeniu organu PZD, na którym podejmowana jest uchwała dotycząca jego osoby w pierwszej instancji, zabierać głos i składać wyjaśnienia na takim posiedzeniu"

 

art. 29 pkt.1 cytuję: "1. Przed podjęciem uchwały o pozbawieniu członkostwa właściwy organ obowiązany jest przesłać do zainteresowanego członka PZD zawiadomienie o terminie posiedzenia, na którym jego sprawa ma być rozpatrywana oraz umożliwić mu złożenie wyjaśnień. Zawiadomienie przesyła się listem poleconym na co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia."

 

Oczywiście można się zasłaniać stwierdzeniem, że Pan Leszek Ciepielski został powiadomiony w sposób przewidziany przez przepisy prawa, ale tzw. działaczom PZD umyka (twierdzę, że świadomie) fakt, że Pan Leszek Ciepielski:


- Złożył prośbę o wyznaczenie innego terminu rozpatrzenia jego sprawy przez Prezydium OZ PZD w Opolu z powodu ważnych spraw osobistych. Jak widać z podjętej uchwały zlekceważono głos działkowca czym naruszono art. 29 pkt. 1 Statutu PZD.


- Uniemożliwiono Panu Leszkowi Ciepielskiemu udział  w posiedzeniu organu PZD, na którym podejmowana jest uchwała dotycząca jego osoby. Takim działaniem naruszono art. 14 pkt. 7 Statutu PZD.


- Okręgowemu Zarządowi PZD w Opolu znany jest fakt, że Pan Leszek Ciepielski złożył odwołanie od wyznaczonego terminu rozpatrzenia jego sprawy do Krajowej Rady PZD. Jednak Prezydium OZ PZD w Opolu zlekceważył ten fakt.

 

 

 

Ciekawi nas jakie stanowisko w tej sprawie zajmie zarówno Krajowa Rada PZD jak i organ kontrolny PZD czyli Krajowa Komisja Rewizyjna. Chętnie zamieścimy wyjaśnienia obu tych ciał ale znając sposób działania tzw. działaczy nie spodziewamy się odpowiedzi.