Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

Bajki o przestrzeganiu prawa przez PZD cz. 2


Znacie opowieści (bajki) tzw. działaczy Polskiego Związku Działkowców, jak to w tym związku przestrzega się przepisów prawa?


To popatrzcie Państwo jak to wygląda w świetle obowiązujących przepisów.


Od paru miesięcy w Polskim Związku Działkowców trwa medialna nagonka na osoby, które ośmieliły się na podstawie dokumentów ujawnić nieprawidłowości w funkcjonowaniu tej organizacji.


Odbywa się to między innymi poprzez pisanie stanowisk organów PZD i publikowanie ich na stronach www.


A jak wygląda to (zajmowanie stanowisk) w świetle Statutu PZD uchwalonym w dniu 2 lipca 2015 r. przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD.


Do zajmowania stanowisk w świetle tego Statutu jest uprawniana tylko i wyłącznie Krajowa Rada i nikt więcej. Reguluje to dosadnie art. 130 Statutu PZD z dnia 02.07.2015 r. cytuję art. 130 pkt.4:

„4) zajmowanie stanowisk w sprawach istotnych dla PZD i ogrodnictwa działkowego,”


Statut nie przewiduje w swoich zapisach „delegacji” uprawnień dla innych organów PZD.


Co więcej takich uprawnień nie posiada nawet Prezydium Krajowej Rady PZD. Uprawnienia Prezydium KR PZD określa art. 134 ust 2 i nie ma w tych uprawnieniach zgody na zajmowanie jakichkolwiek stanowisk.


Analogicznie wygląda sytuacja z Okręgowymi Zarządami PZD. Okręgowe Zarządy także nie mają uprawnień do zajmowania jakichkolwiek stanowisk. Zakres ich uprawnień określa art. 109 obowiązującego Statutu.


Także Zarządy ROD nie mają uprawnień do zajmowania stanowisk. Zakres uprawnień Zarządów Ogrodów określa art. 72 Statutu.


Organy kontrolne PZD także nie mają uprawnień do zajmowania jakichkolwiek stanowisk.


Regulują to odpowiednio art. 91 w stosunku do Ogrodowej Komisji Rewizyjnej, art. 115 w stosunku do Okręgowych Komisji Rewizyjnych oraz art. 138 i 140 w stosunku do Krajowej Komisji Rewizyjnej.


W zapisach statutowych tzw. działacze PZD odebrali prawo zajmowania stanowisk także Walnym Zebraniom Działkowców. Zakres uprawnień Walnego Zebrania określają art. 64 i 66 Statutu PZD i nie ma w tych uprawnieniach prawa do zajmowania stanowisk???


Jak się mają zapisy art. 64 i 66 Statutu do zapisów art. 56 pkt.1 Statutu PZD cytuję:


Najwyższym organem PZD w ROD jest walne zebranie.”.


Może tą sprzeczność wyjaśni Prezes PZD E. Kondracki, chętnie udostępnimy nasza stronę do publikacji wyjaśnień.


A teraz kilka przykładów łamania prawa przez organy statutowe Polskiego Związku Działkowców.

1. Łamanie prawa przez Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.

2. Łamanie prawa przez Prezydium OZ Mazowieckiego.

3. Łamanie prawa przez Walne Zebranie ROD „Sasanka” w Grudziądzu

4. Łamanie prawa przez Delegaturę Tarnowskie Góry.

5. Łamanie prawa przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD.

 

Liczbę przykładów stanowisk organów PZD można mnożyć w nieskończoność. W tym artykule pokazano kilka przykładów na udokumentowanie następującego stwierdzenia.


W Polskim Związku Działkowców nie przestrzega się prawa w sposób systemowy,

 

a organy kontrole PZD nie reagują a nawet więcej same łamią obowiązujący Statut PZD.

 

Dlaczego tak jest może wyjaśni Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt. Chętnie udostępnimy naszą stronę (bez żadnych warunków wstępnych).