Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

O TYM PISAŁ ŁÓDZKI „GŁOS PORANNY”

DZIENNIK SPOŁECZNY, POLITYCZNY I LITERACKI

W CZWARTEK, 11 MAJA 1933 ROKU

„KULTURA EUROPY NA STOSIE

WCZORAJ HITLEROWSCY WANDALE PRZY DŹWIĘKACH ORKIESTR SPALILI W SAMYM BERLINIE 20.000 TOMÓW NAJSŁAWNIEJSZYCH AUTORÓW”.

„BERLIN, 10 V. (Tel. wł. „Gł. Porannego”).

We wszystkich miastach niemieckich z Berlinem i Frankfurtem na czele odbyło się wczoraj „uroczyste” niszczenie książek autorów, znajdujących się na „czarnej liście”.

O godz. 9 wiecz. Na Placu Opery w Berlinie studenci w odświętnych strojach i czapkach korporanckich zapalili wielki stos, składający się z przeszło 20 tys. książek autorów pochodzenia żydowskiego, socjalistycznych, demokratycznych i radykalnych.

Akt zniszczenia poprzedziło przemówienie Goebbelsa, poczem przy dźwiękach orkiestr podpalono stos.

Jednocześnie podpalony został posąg prof. Magnusa Hirschfelda.

Wandalizmowi temu przyglądały się wielotysięczne tłumy.

Do późnego wieczora odbywało się w wielu innych miastach niemieckich przeszukiwanie bibljotek, czytelń i księgarń, skąd powyrzucano na ulicę książki „zakazanych” pisarzy i uczonych.

Na stosie znalazły się książki następujących autorów :

Natana i Szaloma Asza, Barbusse'a, Maxa Broda, Alfreda Doeblina, Ilji Erenburga, Fiodora Gładkowa, Jarosława Haska, Hasenklevera, Egona Erwina Kischa, Aleksandry Kołłątaj, Jacka Londona, Emila Ludwiga, Henryka Manna, Erika Marji Remarque'a, Artura Schnitzlera, Uptona Sinclaira, M. Zoszczenki, Ernesta, Tollera, Jakuba Wassermana, Arnolda Zweiga, Stefana Zweiga i wielu innych.

Pozatem spalono dzieła następujących socjalistów, uczonych i teoretyków :

Maxa Adlera, Augusta Bebla, Edwarda Bernsteina, Fryderyka Engelsa, Karola Marxa, Kautsky'ego, Fryderyka Lasalla, Lenina, Liebknechta, Łunaczarskiego, dwa utwory Tomasza Manna, historję socjalnej demokracji Mehrinka, „Konstytucję republiki Rzeszy”, Hugona Preussa, dzieła Waltera Rathenaua, Stalina, Zinowjewa, dzieła znakomitego pacyfisty gen. Schoenaicha, powieść Berty Sutner „Precz z orężem”, Vanderveldego, dzieło zmarłego kanclerza Muellera „Rewolucja listopadowa” i wiele, wiele innych wartościowych dzieł.

Spalono ogółem utwory przeszło 200 pisarzy.

Oprócz tego zniszczono wszystkie protokoły kongresów socjalnej demokracji w Niemczech”.

WSPÓŁCZEŚNIE ISTNIEJĄCA KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI  W PEŁNI ŚWIADOMA TEGO CZYM JEST, JAKIE MA ZNACZENIE  I JAK WIELKĄ ROLĘ ODGRYWA  W CODZIENNYM ŻYCIU CZŁOWIEKA, PAŃSTW I NARODÓW SZEROKO ROZUMIANA KULTURA POSTULUJE W TEJ NIEZMIERNIE WAŻNEJ DZIEDZINIE RZECZY NASTĘPUJĄCE :

  • PAŃSTWOWY MECENAT NAD NAJWAŻNIEJSZYMI INSTYTUCJAMI KULTURY I SZTUKI (TEATRY, MUZEA, GALERIE ITP.);
  • PRZEJĘCIE PRZEZ PAŃSTWO WSZELKICH ZABYTKÓW I PONADCZASOWYCH DÓBR KULTURY (PAŁACE, ZAMKI, PARKI, POMNIKI), ZAPEWNIENIE ICH ODNOWY I OCHRONY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE NA CELE PUBLICZNE;
  • TWORZENIE SPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW DLA TWÓRCÓW, WSPIERANIE ZRESZEŃ ARTYSTÓW I TWÓRCÓW, ODBUDOWA PAŃSTWOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SZTUKI.
  • OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, JĘZYKA, HISTORII;
  • ZAPEWNIENIE POWSZECHNEGO DOSTĘPU DO ZDOBYCZY NAUKI I DÓBR KULTURY.
  • PEŁNE PRAWA DLA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH, POMOC PAŃSTWA W NAUCZANIU PRZEZ NIE JĘZYKA OJCZYSTEGO I PREZENTOWANIU WŁASNEJ KULTURY.

TOW. RYSZARD RAUBA – KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP).