Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

Siedziba partii

Korespondencję do 
Zarządu Partii
prosimy kierować na adres

Polska Lewica
ul. Al. Kamińskiego 2 m. 2
03-130 Warszawa
tel. 693-190-304 
     501-752-204

zarzad@polskalewica.pl 

PDF Drukuj Email

W ZWIĄZKU Z 226. ROCZNICĄ

UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Dokładnie 71 lat temu – w piątek,  3 maja 1946 roku na pierwszej stronie łódzkiego „Głosu Robotniczego” - pisma Polskiej Partii Robotniczej zamieszczony został dość obszerny okolicznościowy, rocznicowy tekst wymownie zatytułowany :

W rocznicę 3 Maja

Jego autorem był R. Łysiak

Oto jego nad wyraz interesująca z dzisiejszego punktu widzenia treść :

„Usiłowali je przeciwstawić sobie : Pierwszy Maja i Trzeci Maja.

Usiłowali – niesłusznie.

Bo dzień Trzeciego Maja, wtedy gdy się rodził był dniem postępu.

Bo Konstytucję Trzeciego Maja przyjmowały radosne tłumy ludu Starego Miasta, widząc w niej początek nowej, lepszej Polski, matki jednakowo dla mieszczanina i dla szlachcica.

Bo przedstawiciele wiecznego „wczoraj”, bo obóz całego wstecznictwa przeciwstawiał  się wtedy Konstytucji Trzeciego Maja, jej rzekomemu „jakobińskiemu” szaleństwu, tak jak przeciwstawia się dzisiaj wszystkiemu  reprezentowanemu przez nasze czerwone sztandary, rozwijane w dzień Pierwszego Maja.

Prawda – Konstytucja Trzeciego Maja była postępem ostrożnym, umiarkowanym, połowicznym.

Dlatego upadła – bo z bronią w ręku, z poparciem obcych bagnetów wystąpiła przeciwko niej targowicka reakcja, a połowiczność Konstytucji nie pozwoliła jej twórcom podnieść mas ludowych sobie na odsiecz.

Ale jaka przepaść dzieli nawet chwiejnego postępowca od świadomego wstecznika, od świadomego zdrajcy, od Targowiczanina?

Reakcja, która próbowała nieraz w ostatnich dziesięcioleciach podszywać się pod święto Trzeciego Maja nie miała do tego najmniejszego prawa.

Mogła raczej świętować dzień proklamowania Targowickiej Konfederacji.

To jest JEJ przeszłość, to są JEJ tradycje w Polsce.

Kontynuatorami dzieła postępu w Polsce, kontynuatorami dzieła, które po swojemu, gorzej lub lepiej, reprezentowali w one dni twórcy Konstytucji Trzeciego Maja, są przedstawiciele demokracji, przedstawiciele ruchu robotniczego, przedstawiciele mas ludowych.

Są kontynuatorami tego działa – śmielszymi, konsekwentniejszymi, bardziej bojowymi i bardziej radykalnymi.

Są przede wszystkim – kontynuatorami tego dzieła szczęśliwszymi.

Konstytucja Trzeciego Maja przetrwała rok zaledwie.

Upadła pod naciskiem swojej i obcej reakcji.

Słaby był : wtedy w Polsce obóz postępu, obóz niepodległości polskiego narodu i wolności mas ludowych.

Konstytucja Polski Ludowej, którą uchwali przyszły Sejm ustawodawczy, konstytucja, u której podstaw legną wskazania manifestu Lipcowego, będzie przez długie dziesięciolecia regulowała stosunki polityczne w Polsce, określi ramy rozwoju Polski naprzód na wiele pokoleń.

Dopiero co przeszły ulicami naszych miast pochody pierwszo – majowe.

Przeszły potężne, zwarte, gotowe do budownictwa i do walki.

Przeszły – lasem czerwonych sztandarów sił narodu, współgospodarza wolnej Ojczyzny.

A zieleń chłopska gęsto wkropiona w te pochody, świadczyła najlepiej, że chłop i robotnik, że te dwie zasadnicze warstwy narodu znalazły drogę porozumienia.

Idą razem do wspólnego celu.

Tutaj może jest największa różnica w stosunku do dni, kiedy uchwalono Konstytucję Trzeciego Maja.

Nowe siły wyrosły w Polsce, siły ludowe, siły potężne, które nie dadzą zwyciężyć dzisiejszej Targowicy, nie oddadzą Polski szlacheckim i wielkokapitalistycznym dziedzicom Rzewuskich i Szczęsnych Potockich.

Nowe siły – siły, świadome swych celów, świadome swych zadań, świadome swej wielkiej przyszłości.

Nowe siły – klasa robotnicza, masy chłopskie, inteligencja pracująca, równouprawnieni gospodarze wspólnej Ojczyzny.

Te nowe siły w dniu dzisiejszym składają hołd Twórcom Konstytucji Trzeciego Maja – bojownikom postępu sprzed stu pięćdziesięciu lat.

Te nowe siły przyrzekają dziś cieniom Kołłątajów, Staszyców, Jezierskich : wypełnimy Wasz testament, zbudujemy Polskę – wspólny dom całego narodu, Polskę Ludową.

R. ŁYSIAK”.

POWYŻSZY MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY NADESŁAŁ :

TOW. RYSZARD RAUBA – KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP).