Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

STANOWISKO

KOMUNISTYCZNEJ PARTII TURCJI

WŁADZA NIE MA JUŻ LEGITYMIZACJI

Rezultat referendum, opartego na tyranii, oszustwach i kradzieżach, nie ma żadnej legitymizacji.

Ci, którzy usiłują go świętować, kpią z ludu.

Wzywamy ludzi, którzy nie poddali się, do zjednoczenia, zorganizowanego działania oraz nie akceptowania działań metodą faktów dokonanych.

Władza polityczna nie otrzymuje legitymizacji tylko dzięki głosom, które ostatnio zdobyła.

Wyniki wyborów nie dają rządowi prawa do robienia wszystkiego czego zapragnie.

Reżim AKP, od samego początku mający charakter wroga publicznego i reakcyjne cechy, od dawna nie miał społecznej legitymacji.

Co więcej, wyniki referendum z 16 kwietnia są tylko potwierdzeniem jej braku.

Głosowanie z 16 kwietnia sięgnęło dna i stało się nieadekwatne pod względem zatwierdzania czy odrzucania poprawek konstytucyjnych.

Od tego momentu nie ma możliwości, aby społeczeństwo zaakceptowało ogłoszenie wyniku na „tak”.

Niezależnie od stanowiska innych partii politycznych, TKP deklaruje, że odrzuca taki wynik.

To głosowanie było naznaczone despotyzmem i oszustwami.

Decyzja Najwyższej Komisji Wyborczej, aby zaakceptować niezapieczętowane karty wyborcze i koperty jako ważne, nie mieści się w jakichkolwiek ramach prawa oraz bezstronności.

AKP nie znało granic w stosowaniu presji.

W ich rezultacie znacznie spadło poparcie dla niej a połowę głosów zdobyto poprzez niezliczone manipulacje oraz fałszerstwa.

Zdolność sprawowania władzy przez partię rządzącą została zniszczona poprzez utratę większości większych miast i centrów miast, które kontrolowała od lat.

Jej próby „świętowania zwycięstwa” pomimo tych faktów, oznaczają tylko jedno, poza szydzeniem z naszego ludu :

uważamy je za wyraźne wezwanie do rozprawy.

Ludzie pracy oraz intelektualiści Turcji, wszyscy nasi obywatele przywiązani do wartości republiki, zbierają siły do konfrontacji z reakcyjną władzą.

Jest to bezcelowe dla AKP, która rządzi krajem w sojuszu z interesami kapitalistów i monopoli starających się przetrwać polegając na tych rządach, czyli wrogami ludzi pracy.

TKP wzywa lud do zachowania czujności, nieakceptowana metody faktów dokonanych i zorganizowania się w tym celu.

Komitet Centralny

Komunistycznej Partii Turcji  16. 04. 2017.

POWYŻSZY MATERIAŁ PRZESŁAŁ :

 

TOW. RYSZARD RAUBA – KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP).