Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

O dyskryminacji w ROD „Rakowiec” w Warszawie.

Do Polskiej Lewicy wpłynął kolejny przykład łamania prawa przez tzw. działaczy PZD.

Sprawa dotyczy ochrony danych osobowych. Reguluje to Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz w jednostkach organizacyjnych PZD uchwała nr 355/2016 z dnia 15 września 2016 r. i uchwała nr 147/2009 z dnia 28 października 2009 r. Prezydium Krajowej Rady PZD.

A teraz przytoczę art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych cytuję:

 

ü 1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

ü 2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

 

A teraz przytoczę Państwu zapis z wytycznych uchwały Prezydium KR PZD nr 355/2016 z dnia 15 września 2015 r. cytuję: „W kontekście działalności ROD można wiec przykładowo stwierdzić, że informacja o numerze porządkowym dziadki zalicza się do danych osobowych, gdyż pozwala dokonać identyfikacji działkowca.”

I co z tego, że są przepisy przecież tzw. działacz PZD wie lepiej co może robić i jak olewać prawo. Kolesie z Krajowej Rady PZD ani z „wybitnie dociekliwej” Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD nie zrobią mu krzywdy. Konsekwencje jak zwykle poniosą działkowcy.

Dla wiadomości Państwa. W sprawie nieprzestrzegania prawa interweniował Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i co, tak jak zwykle tzw. działacze PZD olewają prawo.

 

A teraz odpowiedź na drugie pytanie zawarte w e-mail’u do Polskiej Lewicy Czy komisja może wejść na teren działki? Reguluje to art. 73 pkt. 1 Regulaminu ROD z dnia 1.10.2015  roku cytuję „Wstęp na działkę w czasie nieobecności działkowca lub jego rodziny jest zabroniony.” oraz art. 74 pkt. 2 cytuję „Mimo braku zgody działkowca, osoby upoważnione przez zarząd ROD są uprawnione do wstępu na działkę w celu przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, jeżeli z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem  zawiadomią na piśmie działkowca o konieczności wstępu na teren działki.” W przypadku nie powiadomienia działkowca z odpowiednim wyprzedzeniem (za potwierdzenie zwrotnym)wstęp jest zabroniony i każde takie wejście może być ścigane „za naruszenie miru domowego”.