Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

Siedziba partii

Korespondencję do 
Zarządu Partii
prosimy kierować na adres

Polska Lewica
ul. Al. Kamińskiego 2 m. 2
03-130 Warszawa
tel. 693-190-304 
     501-752-204

zarzad@polskalewica.pl 

Wideo nowości

PDF Drukuj Email

STANOWISKO ZARZĄDU KRAJOWEGO POLSKIEJ LEWICY z dnia. 23.06.2008 r.

W sprawie bierności władz w obliczu neofaszystowskich wybryków w Krakowie

W związku z wydarzeniami, które miały miejsce 22 czerwca w Krakowie Polska Lewica wyraża zaniepokojenie biernością organów państwa wobec kolejnego w ostatnich tygodniach przejawu łamania fundamentalnych praw zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Publiczne wznoszenie okrzyków sławiących osoby odpowiedzialne za pogromy i morderstwa na obywatelach innych narodowości w okresie międzywojennym oraz propagowanie idei przedwojennego Obozu Narodowo-Radykalnego, rozwiązanego jeszcze w 1934 roku za głoszenie haseł faszystowskich, za takie właśnie działanie musi być uznane.Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, Art. 13, zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.
Wzywamy organy państwa do podjęcia działań w celu egzekwowania tych zapisów. Milcząca zgoda koalicji rządzącej na kolejne jawne i otwarte łamanie prawa przez grupy ekstremistów kompromituje ideę demokratycznego państwa prawa oraz kompromituje tych, którzy za bierność organów państwa w tym względzie odpowiadają.