Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

O tym jak działacze PZD doją biednych działkowców cz. 2


W związku z napływającymi do Polskiej Lewicy zapytaniami pracowników etatowych Polskiego Związku Działkowców jakie są stawki zaszeregowania obowiązujące w nowym Regulaminie Wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach terenowych Polskiego Związku Działkowców uchwalonym w dniu 30 września 2015 r. pozwalamy sobie opublikować powyższy dokument, który dostarczyły nasze wiewiórki z Krajowej Rady PZD.

 

Publikujemy także ten regulamin i uchwalę go wprowadzającą.

 

Prosimy także zwrócić uwagę na następujący fakt, w uchwale nr 216/2015 Prezydium KR PZD z dnia 30 września 2015 r. znalazły się dwa ważne paragrafy cytuję:

 

  1. 1. Zatwierdzić „Regulamin Wynagradzania pracowników w jednostce krajowej Polskiego    Związku Działkowców” w brzmieniu załącznika nr 1.

  1. 2. Zatwierdzić „Regulamin Wynagradzania pracowników w jednostkach terenowych Polskiego Związku Działkowców” w brzmieniu załącznika nr 2.


Jak z powyższego widać pracownicy władz krajowych są wynagradzani na zupełnie innych zasadach niż pracownicy terenowi, znając pazerność tych działaczy z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że na pewno na wyższych stawkach – działkowcy i tak zapłacą ze swoich głodowych emerytur i rent.

 

A teraz policzmy ile działkowców kosztują tzw. działacze zatrudnieni w jednostkach terenowych.:

L.p.

Stanowisko

Maksymalna stawka wynagrodzenia

Maksymalny procent dodatku funkcyjnego

Kwota łącznie

1.

Dyrektor biura

6000,00

150

15.000,00

2.

Z-ca Dyrektora biura

Kierownik biura

5000.00

100

10.000,00

3.

Główny księgowy

5000,00

100

10.000,00

4.

Radca prawny

5000,00

100

10.000,00

5.

Główny specjalista

4.500,00

60

7.200,00

6.

Starszy instruktor, starszy inspektor, starsza księgowa, starszy rewident

4000,00

0

4.000,00

7.

Instruktor, inspektor, księgowa, rewident

3.500,00

0

3.500,00

8.

Sekretarka

3.000,00

0

3.000,00

9.

Kierownik delegatury, pracownik administracyjny

2.500,00

0

2.500,00

RAZEM

65.200,00

Premia 30% (art. 7 pkt.1 Regulaminu)

18.750,00

Łącznie wynagrodzenie

83.950,00


Uwaga:

 

W powyższych wyliczeniach przyjęto, że w okręgu PZD są zatrudnieni pojedynczy pracownicy na danym stanowisku co nie odpowiada prawdzie. W okręgach zatrudnionych jest po paru radców prawnych, księgowych, rewidentów. Także przyjęcie, że jest tylko jeden pracownik delegatury w okręgu nie odpowiada prawdzie, ponieważ ich liczba jest wyższa. A teraz zajmijmy się przeliczeniem ile ta biurokracja kosztuje biednych działkowców. Przyjmujemy, że powyższe wyliczenia odnoszą się do wszystkich okręgów PZD, a jest ich 26. Proste przeliczenie wskazuje, że minimalne koszty wynagrodzeń miesięcznie wynosi:

 

26 * 83.950,00 zł = 2.182.700,00

natomiast rocznie wynosi:

12 * 2.182.700,00 zł = 26.192.400,00

 

proszę zauważyć, że w tych wartościach nie jest uwzględnione wynagrodzenie osób zatrudnionych w Krajowej Radzie Polskiego Związku Działkowców.

 

I co otrzymują działkowcy za tak potężny haracz? Odpowiedź jest zadziwiająco prosta N I C, poza stertą papierzysk do wypełnienia, których się domaga biurokracja w PZD. Jak przychodzi do jakiegokolwiek sporu zarządy ogrodów i działkowcy pozostają same z problemem do rozwiązania. Jako przykład niech posłuży samotna walka Krzysztofa Brendy o ocalenie swojej altany.

 

I na zakończenie pytanie do kompetentnych przedstawicieli PZD czy powyższe wyliczenia są zaniżone, jeżeli tak to prosimy o informację chętnie udostępnimy nasze łamy do złożenia wyjaśnień.

 

Ciąg dalszy nastąpi.