Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

O tym jak działacze PZD doją biednych działkowców.

 

W chwili obecnej w szeregu Rodzinnych Ogrodów Działkowych odbywają się Walne Zebrania Działkowców. Na tych zebraniach oprócz wielu innych spraw porusza się także sprawę wysokości opłat, które wnoszą działkowcy z tych ogrodów. Porównując wysokość tych opłat w stosunku do opłat w ogrodach które się włączyły z kurateli (tzw. opieki PZD) można wysnuć wniosek, że tylko wyłączenie ogrodu z tych struktur daje szansę na ich obniżenie.

Dla porównania ich wysokości proszę porównać dane zawarte w tabeli poniżej.

 

Tab. 1. Porównanie wysokości opłat ponoszonych w ogrodach PZD

i w Stowarzyszeniach Ogrodowych.

L.p.

Nazwa ogrodu

Kwota opłaty

1.

Stowarzyszenie Ogrodowe "Lotnisko"

255,00

2.

ROD "Rynia"

ponad   800,00

3.

ROD "Sady Żoliborskie"

ponad   700,00

 

Jak widać na powyższym zestawieniu koszty funkcjonowania ogrodów w strukturach Polskiego Związku Działkowców są ponad 3-krotnie wyższe niż w Stowarzyszeniu Ogrodowym - dla porównania wyników wybrano ogrody o podobnej ilości działek z terenu Warszawy i okolic.

 

Inną sprawą na którą warto zwrócić uwagę naszych czytelników to jest sprawa frekwencji na Walnym Zebraniu Działkowców. Na przykład w  Stowarzyszeniu Ogrodowym "Lotnisko" w Warszawie w dniu 30 kwietnia 2016 roku frekwencja wyniosła ponad 52% co na zebraniach w PZD jest wynikiem nieosiągalnym. Frekwencja na  Walnych Zebraniach Działkowców, w których uczestniczył piszący te słowa wynosiła od 18,11%  do 43,11%. Odpowiedź na pytanie o frekwencję nasuwa się sama działkowcy uczestniczą chętnie w zebraniach na których mają realny wpływ na podejmowanie decyzji, a nie w szopce która odbywa się na WZD pod kierownictwem "komisarzy politycznych" delegowanych przez okręgowe zarządy PZD. Przykładem takich działań "komisarzy politycznych" jest działalność chwilowo Kierownika Biura OZM PZD w Warszawie Mariusza Gaja, który chodząc po ogrodach opowiada, jak to się źle dzieje w ogrodach, które się wyłączyły z Polskiego Związku Działkowców. Po wynikach finansowych (wysokości składki) widać, czy mówi prawdę.