Dzień Działkowca w Stowarzyszeniu Ogrodowym Lotnisko w Warszawie.

 

Tak jak od kilku lat, również w tym roku na terenie Stowarzyszenia Ogrodowego „Lotnisko” na Bemowie obchodzono Dzień Działkowca. W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście Andrzej Łaszczyk- reprezentujący  Polską Lewicę,  przedstawiciele zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń ogrodowych oraz inni zaproszeni goście. Uśmiechniete twarze zgromadzonych działkowców świadczyły o tym, że czują się w ogrodzie dobrze i tworzą zintegrowaną społeczność. Oczywiście jest to w dużej mierze zasługą Zarządu Ogrodu i działkowcy dali temu wyraz dziękując swojemu Zarządowi i stojącej na jego czele  Prezes  Annie Chmielak. A jest za co, o ogrodzie od momentu wyodrębnienia ze struktur PZD powstało nowe ogrodzenie, monitoring całego ogrodu,  co zwiększyło bezpieczeństwo działkowców i działek. Nie tylko inwestycje leżały na sercu Zarządowi Ogrodu. Zadbał on również o prawne gwarancje dla jego istnienia. Upór i konsekwencja Zarządu spowodowały ,że Stowarzyszenie Ogrodowe „Lotnisko”  jest ujawnione, jako użytkownik, w Ewidencji Gruntów i Budynków Urzędu Miasta st. Warszawy  oraz w księgach wieczystych prowadzonych dla działek zajmowanych przez ogród. Uroczystości odbyły się przy zorganizowanej przez Zarząd tradycyjnie kiełbasce, bigosie i piwku. Dzieci z pomalowanymi buźkami krążyły pomiędzy tańczącymi działkowcami, którym towarzyszyła orkiestra.  Wszyscy z uśmiechem i radością wspominają tegoroczne obchody. Zawarto znajomości i działkowe przyjaźnie bo tak powinna funkcjonować rodzina działkowa.

 

Dzień Działkowca w Stowarzyszeniu Ogrodowym Lotnisko w Warszawie - film