Mecenas Bartłomiej Piech powiedział PZD przestrzega przepisy prawa cz. 3 - Parodia prawa.

 

Przestrzeganie prawa według radcy prawnego Bartłomieja Piecha jest podstawą działania w Polskim Związku Działkowców.

Zgodnie z zapowiedziami publikujemy kolejny artykuł z udokumentowanymi przykładami łamania prawa przez działaczy Polskiego Związku Działkowców.

Jako przykład omówię w tym artykule sprawę nielegalnego odwołania Zarządu ROD „Bajka” w Borowcu.

Sprawa ta była omawiana na naszych łamach wielokrotnie np. artykuł Lincz PZD na Zarządzie ROD "Bajka" w Borowcu (3 ) Matactwa OZM PZD  

 

A teraz istne kuriozum.

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców stwierdza, w piśmie z dnia 11 marca 2015 roku skierowanym do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Administracji i Sprawa Obywatelskich że odwołany sfałszowaną uchwałą nr 235/2014 Zarząd ROD „Bajka” działał legalnie ponieważ powyższa uchwała została uchylona już 16 października 2014 r. co skutkowało przywróceniem odwołanego zarządu, w związku z czym nie było podstaw do wprowadzenia do ROD„Bajka” tzw. zarządu komisarycznego. Dalsze mętne tłumaczenia KR PZD nie znajdują potwierdzenia w obowiązującym prawie. Dywagacje na temat uchwały 413/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. nie są warte uwagi ponieważ powyższa uchwała odwołuje się do nieistniejącego Statutu PZD z dnia 23 października 2014 roku, który nigdy nie został zarejestrowany przez KRS patrz postanowienia z dnia 07 stycznia 2015 r. oraz z dnia 17 marca 2015 r. i w świetle pisma Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 kwietnia 2015 r. wszystkie uchwały podjęte na jego podstawie SĄ Z MOCY PRAWA NIEWAŻNE jednak działacze Polskiego Związku Działkowców mają za nic obowiązujące prawo i tworzą fakty dokonane łamiąc nagminnie prawo.

Takim przykładem może być przejęcie konta ogrodu „Bajka” przez tzw. zarząd komisaryczny (jak widać z przytoczonych pism), który nie miał żadnych uprawnień do jego dysponowaniem, a miało to miejsce już w lipcu 2014 r.

 

 

Ciąg dalszy nastąpi.