Co się dzieje w Okręgowym Zarządzie Mazowieckim PZD.

Próbując się dowiedzieć co się aktualnie dzieje w Polskim Związku Działkowców próbowałem się w dniu 23 marca 2019 roku około godziny 13.30 „wejść” na stronę internetową Okręgu Mazowieckiego PZD www.mazowiecki.pzd.pl i zobaczcie Państwo co otrzymałem.

Pierwszy ekran zawiera reklamę znanego dostawcy usług internetowych, kolejny także jest reklamą tego dostawcy.

Natomiast brak jest jakiejkolwiek informacji na temat działalności Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców.

W związku z tym nasuwa się niepokojące pytanie czy OZM PZD w Warszawie jeszcze istnieje, czy tylko udostępnia swoje strony do umieszczania reklam i pobierania pożytków z tego tytułu czego jako stowarzyszenie w świetle obowiązujących przepisów nie może robić.

Chętnie zamieścimy wyjaśnienia kompetentnych władz PZD, Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego czy Prezesa Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Krzysztofa Podlewskiego.