O przekrętach w ROD „Paluch Miejski” w Warszawie cz. 1.

 

Jak wiecie Państwo choćby z artykułów zamieszczonych na tej stronie w Polskim Związku Działkowców jest mnóstwo nieprawidłowości w jego działalności.

O nieprawidłowościach pisaliśmy już nie raz. Dotyczyły one ROD w całej Polsce w związku z czym nasuwa się oczywisty wniosek, że jest to świadomy i akceptowalny przez organy kontrole PZD sposób działania tzw. działaczy.

 

Dzisiaj zajmiemy się pismem z dnia 19 kwietnia 2019 r. które skierowali do Prezesa Eugeniusza Kondrackiego działkowcy z kompleksu Rodzinnych Ogrodów Działkowych na Paluchu w Warszawie.

 

W piśmie tym działkowcy postawili szereg pytań na które jak zwykle nie otrzymali odpowiedzi od władz Polskiego Związku Działkowców.

 

Przeczytajcie Państwo to pismo z uwagą, ponieważ opisuje ono standardowe metody okradania działkowców przez tzw. działaczy. A oto poszczególne strony tego pisma. Nazwiska i Imiona osób dopuszczających się nieprawidłowości są w posiadaniu redakcji strony.

 

Na stronie pierwszej pojawia się podstawowe pytanie co przez 37 lat istnienia związku zrobili działacze PZD w sprawie uregulowania statusu prawnego kompleksu ogrodów na Paluchu. Odpowiedź jest banalnie prosta N I C ale działacze Okręgowego Zarządu Mazowieckiego przez te wszystkie lata pobierali za uporządkowanie spraw własnościowych wynagrodzenia.

 

Kolejna strona kolejny przekręt tym razem chodzi o opłaty za wodę i konserwację sieci wodnej. Działkowcy piszą o opłatach za usługi które nigdy nie były wykonane. Proszę zwrócić uwagę, że działkowcy piszą o nieprawidłowościach w 2019 roku i latach poprzedzających. Aby było ciekawiej te nieprawidłowości wykrył zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie w 2011 roku i o tym fakcie powiadomił KR PZD. I co zrobiły władze PZD a to jak zwykle odwołały nie osoby, które zrobiły przekręty ale Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Warszawie. Pisałem o tym już w artykule zamieszczonym na tej stronie.

 

Kolejne strony pisma do Prezesa Eugeniusza Kondrackiego to opisy kolejnych przekrętów dotyczących umów o działo na prace które nie były wykonywane lub z osobami cytuje pismo „Pan xxx zawierał umowy o dzieło z osobami które jak wynika z zapisów w umowie jeszcze się nie urodziły a już pracowały ???

 

Kolejny fragment pisma dotyczy mechanizmu samo wynagradzania się członków Zarządu ROD Bohaterów Westerplatte.

 

Na zakończenie zwróćcie Państwo na wysokość sum nieprawidłowości – są to setki tysięcy złotych pobranych z głodowych rent i emerytur działkowców.

 

Poniżej macie Państwo odnośniki do poszczególnych stron całego pisma działkowców:

 

Strona  1 pisma Działkowców do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego

Strona  2 pisma Działkowców do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego

Strona  3 pisma Działkowców do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego

Strona  4 pisma Działkowców do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego

Strona  5 pisma Działkowców do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego

Strona  6 pisma Działkowców do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego

Strona  7 pisma Działkowców do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego

Strona  8 pisma Działkowców do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego

Strona  9 pisma Działkowców do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego

Strona 10 pisma Działkowców do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego

 

Odpowiedź Pani yyyy na stwierdzenia zawarte w tym piśmie zamieścimy w najbliższym czasie.

 

cdn