Walka o władzę w ROD „Rakowiec” w Warszawie trwa nadal.

O sytuacji w tym ogrodzie pisaliśmy już wielokrotnie. Ostatni artykuł zamieściliśmy na stronie internetowej w dniu 19 stycznia 2019 r. Jego treść możecie Państwo przeczytać klikając na ten tytuł artykułu „ROD Rakowiec NeverEnding Story”.

W dzisiejszym artykule zajmiemy się akcją odwołanego zarządu ROD „Rakowiec”, który po trzech miesiącach odniósł się do informacji Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD z dnia 27 grudnia 2018 r. o jego odwołaniu rozesłanej do wszystkich działkowców tego ogrodu.

Co ciekawsze w reakcji na swoje odwołanie (dopiero po trzech miesiącach od odwołania) byli członkowie nie mają odwagi podpisać się pod swoimi stwierdzeniami na swoją obronę tylko dokumenty podpisują „anonimowo” jako Członkowie odwołanego Zarządu ROD „Rakowiec”. Patrz pismo z dnia 15 marca 2019 r.

A teraz zajmijmy się poszczególnymi stwierdzeniami zawartymi w dostarczanych materiałach: 

  1. Zarzuty dotyczące przeprowadzenia inwestycji opomiarowania wody.

Popatrzmy jak w świetle dokumentów wygląda prawda o tej inwestycji. W swoim piśmie odwołany Zarząd ROD „Rakowiec” stwierdza, że był ogłoszony przetarg i do rozmów zgłosiła się tylko jedna firma??? Co nie odpowiada prawdzie. Pisałem na ten temat w artykule: O tym jak działacze PZD doją działkowców cz. 3 Przekręt, niegospodarność cuda w ROD „Rakowiec”. I co w takiej sytuacji robi Zarząd – podpisuje umowę co oczywiście łamie obowiązujące przepisy ale o tym w materiałach ani słowa.

Sprawę i zasady prowadzenia inwestycji w PZD określa między innymi:

Uchwała nr 4/XXI/2011 KR PZD z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych.

Tam w art. 16 pkt. 1 cytuję: „Przy wartości zadania powyżej 50.000,00 zł brutto, wybór oferenta następuje w trybie przetargu pisemnego.”

I kolejny punkt 4 cytuję: „Wyboru wykonawcy dokonuje się na podstawie ofert złożonych przez minimum trzech wykonawców – porównywalnych i ważnych.” Jak wynika z informacji odwołanego zarządu był tylko jeden wykonawca i już tylko ten fakt powoduje nieważność przetargu. O cudach przy składaniu ofert czytaj w artykule O tym jak działacze PZD doją działkowców cz. 3 Przekręt, niegospodarność cuda w ROD „Rakowiec” akapit „A teraz zajmiemy się cudami.”

Patrzmy na kolejny punkt wyjaśnień odwołanego Zarządu ROD „Rakowiec”. W swoich wyjaśnieniach członkowie tego zarządu piszą, że cytuję: „Był wykonany kosztorys ofertowy.   Przedstawił go wykonawca....” Wszystko pięknie ale jak to bywa u tzw. działaczy PZD zapomnieli oni wspomnieć o tym, że wykonawca firma IZOTERMES Sp. z o.o. przedstawiła dwie oferty jedna z dnia 25 stycznia 2016 r. a druga z dnia 24 lutego 2016 r. i jak widać na fotografiach w ofercie z dnia 25.01.2016 r nie ma kosztorysu i oczywiście pojawia się pytanie skąd druga oferta zawiera kosztorys dokładnie na taką samą sumę jak oferta firmy BILSAN z dnia 27 stycznia 2016 r. Czyżby właściciel firmy IZOTERMES miał zdolności telepatyczne i mógł czytać oferty konkurencji bez udziału osób z odwołanego zarządu ogrodu, szczerze w to wątpię ale odwołani członkowie nie udzielili na to pytanie odpowiedzi od ponad 3 lat. Artykuł w którym opisano te nieprawidłowości ukazał się w 2016 r. Jeśli otrzymamy odpowiedź odwołanego zarządu na postawione w artykule pytania to chętnie ją zamieścimy na stronie.

Kolejny punkt na zarzut OZM PZD – Nie powołano inspektora nadzoru budowlanego, odwołany Zarząd ROD „Rakowiec” odpowiada cytuję: „Nie było to wymagane...”. Skoro nie było to wymagane to dlaczego zawarto umowę z Inspektorem Nadzoru robót sanitarnych i gazowych mgr inż. Januszem Lwowskim podpisaną przez Prezes Emilię Borkowską i co ciekawe powyższa umowa jest z mocy prawa nieważna a mimo to zapłacono jej wykonawcy.

Nieważność umowy wynika ze Statutu PZD dla ważności umowy muszą je podpisać każdorazowo dwie osoby (art. 46 pkt. 3 Statutu PZD).

W kolejnych punktach odwołany zarząd odnosi się do różnych innych kwestii zawartych w informacji dla działkowców, pisze dużo ale nie zamieszcza żadnych dokumentów na które się powołuje stwierdzając, że wszystkie te dokumenty są w posiadaniu OZM PZD lub je posiadają ale nie ujawniają cytuję: „opinia ta jest już w posiadaniu także zarządu ROD” oczywiście nie informując którego odwołanego czy komisarycznego.

Na zarzut nieprawidłowości w rozliczeniu składek ZUS cytuję: „2/ Zaległości wobec ZUS Zarząd ROD Rakowiec pokrył z Funduszu Rozwoju ROD, co było bezprawne.” po przeczytaniu wyjaśnienia cytuję: „A w ponad 90% zgromadzone tam pieniądze pochodziły nie z kieszeni działkowców, lecz z wpłat od właścicieli bilbordów.” nasuwa się szereg pytań:

 

  1. Jak zaksięgowano wpłaty na inwestycję opomiarowania zużycia wody?
  2. Od kiedy to stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą? a pobieranie opłat od powierzchni reklamowej jest taką działalnością

 

Na zakończenie należy stwierdzić, że ilość nieprawidłowości w działalności odwołanego zarządu jest wystarczająca do zawiadomienia przez organy nadzorcze prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez odwołany zarząd.