Nieudolność organów PZD.

Od jakiegoś czasu śledzę temat, delikatnie ujmując, „nieprawidłowości” w ROD „ Rakowiec” i nie mogę się nadziwić beztrosce i nieudolności organów PZD i Okręgu Mazowieckiego. PZD tworzy przepisy wewnętrzne , które podobno zabezpieczają działkowców przed przekrętami w ogrodach, a zarządom ogrodów i komisjom rewizyjnym dają czytelne mechanizmy postępowania w zarządzaniu ogrodami. Tyle tylko, że jak widać nikt tego nie przestrzega i nie kontroluje. Czasy prowizorek i pomysłowości w wykonywaniu infrastruktury już dawno się skończyły, a w ogrodach dalej zarządy budują domy działkowca oraz ciągną sieci bez jakiejkolwiek dokumentacji. Wykonanie sieci wodociągowej w ogrodzie to ogromny wydatek, musi być wykonany zgodnie z niezbędną dokumentacją, jej przebieg oznaczony jest w dokumentacji miasta. Inaczej nikt nie zapłaci za nią w przypadku uszkodzenia, zniszczenia czy likwidacji ogrodu. Może gdzie indziej, ale nie w Związku. W PZD instalacje lecą po płotach, energia elektryczna budowana jest lub naprawiana przez pana Jasia czy Stasia bez uprawnień. Remonty czy inwestycje realizowane są bez przetargów, czy chociażby rozpoznania na rynku, a nawet bez uchwał walnego zebrania. Nie rozumiem jak można tak lekceważyć przez organy wyższe przestrzegania przepisów państwowy i związkowych, ale przede wszystkim marnotrawstwa pieniędzy działkowców. Zauważcie jedno, że temat idiotycznie wykonanej sieci wodociągowej w ROD Rakowiec ciągnie się od kilku lat. Zawieranie umów o dzieło stosowane jest w tym i innych ogrodach w Polsce nie od dzisiaj. To nie jedyny ogród obciążony karami za błędy w stosunku do ZUS. Zarząd ROD Rakowiec realizował głupie pomysły, Okręg udawał, że nic się nie stało, a za wszystko płacić mają działkowcy. To oni mają zdaniem okręgu zapłacić 113 tys. zł do ZUS mogą popatrzeć sobie jak demolowana jest sfinansowana przez nich sieć wodociągowa. Okręg po kilku latach, łaskawie odwołał Zarząd ROD i powołał Zarząd komisaryczny, a kto odpowie za te nieprawidłowości i poniesione przez działkowców straty. Co robili przez lata pracownicy okręgu i Komisja Rewizyjna ROD i OZM.

Komisja Rewizyjna ROD ma szczegółowo opisane swoje uprawnienia i zakres kontroli w regulaminie komisji rewizyjnych, gdzie określony jest zakres kompetencji, uprawnienia czy cel kontroli, a jest nim badanie działalności jednostki organizacyjnej (to zapisane w 27 paragrafach regulaminu komisji). Cel kontroli to badanie legalności działania, zgodnie zobowiązującymi przepisami: ustawą statutem i uchwałami organów wyższych, gospodarności, rzetelności dokumentów (paragraf 10 Regulaminu Komisji) . Jak zatem, kontrolując co roku ogród, przepuściła takie buble. Co w tej sprawie zrobiła komisja rewizyjna okręgu. Każda z nich ma obowiązek powiadomienia o rażącym naruszeniu prawa okręgowy Zarząd PZD (paragraf 9 i 24 Regulaminu Komisji), który winien podjąć natychmiastowe działania. Jak widać zapisy sobie a życie sobie. Ważne jest jedno sztab urzędników bierze pieniądze za działanie na rzecz działkowców i ogrodów, a na końcu działkowiec płaci za wszystko sam.