Kolejne zwycięstwo działkowców w walce z tzw. działaczami PZD.

 

Jak donosi Gazeta Giżycka.pl były Prezes ROD im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku zwrócił do kasy tego ogrodu ponad 22.000,00 słownie dwadzieścia dwa tysiące złotych.

 

Pisaliśmy o tej sprawie na naszych stronach. Patrz artykuł Brakuje kasy w kasie ogrodów czy artykuł Działkowcy piszą a władze PZD milczą. Istotna wydaje się informacja, że powyższy zwrot nastąpił dopiero po złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego już na szczęście Prezesa ROD im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku, który jednocześnie pełnił funkcję Pierwszego Wiceprezesa Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD.

 

Co ciekawsze, żadna informacja o odwołaniu  Pierwszego Wiceprezesa Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD nie pojawiła się w komunikatach z posiedzeń prezydium OZ w dniu 03.01.2018 ani w dniu 07.03.2018

 

Bardzo ciekawa jest natomiast informacja z posiedzenia Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD z dnia 28.02.2018 r.

 

Znalazł się tam następujący zapis, cytuję: „a Pan Jerzy Giezek Prezes ROD „Miejski” w Działdowie został wybrany Pierwszym Wiceprezesem Okręgowego Zarządu.”

 

Jak widać ani słowa o przyczynach zmiany na tej funkcji. W związku z tą informacją nasuwa się szereg pytań np.:

 

Czy poprzedni wiceprezes został odwołany czy sam złożył rezygnację – z jakiego powodu?

 

Czy tym powodem był protokół z kontroli przeprowadzonej przez Okręgową Komisję Rewizyjną w dniu 12.03.2018 r. w ROD im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku na żądanie władz ogrodu, które wykryły nieprawidłowości w gospodarce finansowej ogrodu?

 

Czy może złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, które to zawiadomienie złożył do organów ścigania Zarząd ROD pod przewodnictwem nowego Prezesa ROD im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku Pana Adama Bonisławskiego?

 

Chętnie udostępnimy naszą stronę do złożenia wyjaśnień przez władze PZD.