Bajki o przestrzeganiu prawa przez PZD cz. 4.

 

Znacie opowieści (bajki) tzw. działaczy Polskiego Związku Działkowców, jak to w tym związku przestrzega się przepisów prawa? To popatrzcie Państwo jak to wygląda w świetle obowiązujących przepisów.

W tym artykule zajmiemy się sprawą wypłat dla tzw. działaczy PZD, którzy według ich wypowiedzi pracują na rzecz działkowców całkowicie społecznie (ha, ha, ha)

Dla przykładu pokażemy dokumenty z ROD "Jutrzenka" w Słubicach i fatalne dla działkowców skutki tych wypłat. Przedstawiona sytuacja według napływających do Polskiej Lewicy informacji dotyczy wielu ogrodów w całej Polsce.

Regułą działania w Polskim Związku Działkowców jest nieprzestrzeganie obowiązującego prawa. Stąd taki opór tzw. działaczy przed udostępnieniem działkowcom informacji finansowych związku na każdym poziomie organizacyjnym (Zarządy ROD, Okręgów czy Krajowej Rady PZD).

A teraz kilka słów o załączonych dokumentach.

W załączonym dokumencie "Lista wypłat dla aktywu..." jest podana przykładowa wartość rekompensaty za pracę społeczną (ha, ha, ha) jednego z działaczy ROD "Jutrzenak" w Słubicach i nie byłoby w tym fakcie nic dziwnego gdyby nie fakt, że od tych wynagrodzeń nie odprowadzono należnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Więcej przykładów wypłat za prace jak twierdzą działacze wykonywane społecznie zawiera poniższy dokument.

W wyniku przeprowadzonej przez ZUS kontroli Zarządu ROD "Jutrzenka" nałożono na ogród karę w wysokości  ponad 60.000,00 zł słownie sześćdziesiąt tysięcy złotych.

 

A teraz popatrzcie Państwo co robią tzw. działacze PZD.

Zgodnie z wieloletnią praktyką PZD "dojenia biednych działkowców" przerzucają koszty kary na działkowców, A NIE NA DZIAŁACZY KTÓRZY NIE DOPILNOWALI PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. Wymownym dowodem jest pismo Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gorzowie Wielkopolskim

W związku z tym, że akcja zbierania funduszy na terenie okręgu nie zakończyła się sukcesem Walne Zebranie ROD "Jutrzenka" podjęło uchwałę, że naliczoną karę zapłacą działkowcy??? tego ogrodu ze swoich głodowych rent i emerytur - jest to standardowe działanie tzw. działaczy PZD. Jednak akcja ściągania dodatkowej składki nie przebiega bez oporu działkowców. Działkowcy nie chcą odpowiadać za błędy działaczy - stąd szantaż, że będą odbierane działkowcom działki. Patrz pismo Przypomnienie-Informacja.

Należy w tym miejscu podnieść, że powyższe żądanie nie ma żadnego uzasadnienia, ponieważ każdy sąd w Polsce taki wniosek o pozbawienie działkowca prawa do działki, za niepłacenie kar nałożonych na Zarząd ROD a nie na działkowca oddali. Adresatem żądania spłaty powinni być członkowie Zarządu ROD "Jutrzenka" oraz Zarządu Okręgu PZD w Gorzowie Wielkopolskim w czasie gdy nie odprowadzano należnych składek. Podstawą prawną jest niewykonywanie przyjętych obowiązków i łamanie prawa, a ustalenie, kto w danym czasie wchodził w skład Zarządu ROD "Jutrzenka" nie nastręcza, żadnych trudności.

Powyższe zagadnienia reguluje w sposób jednoznaczny obowiązujące prawo związkowe i państwowe.

Dla przypomnienia tzw. działaczom PZD zacytuję zapisy Statutu PZD z dnia 2 lipca 2015 r. art. 72 cytuję: Zarząd ROD prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD (sprawy zwykłego zarządu), a w szczególności : 1) realizuje obowiązki wynikające z prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów podatkowych i regulujących kwestie porządku i czystości,......18) rozporządza majątkiem ruchomym pozostającymi w dyspozycji ROD,

19) gospodaruje i rozporządza środkami finansowymi ROD w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i planem finansowym uchwalonym przez walne zebranie"

Powyższe zapisy określają jednoznacznie odpowiedzialność członków zarządu ROD.

Kolejnymi odpowiedzialnymi za ten stan rzeczy jest Zarząd Okręgu, którego odpowiedzialność reguluje art. 109 ust.2 pkt.6 cytuję: "sprawowanie nadzoru nad zarządami ROD - w zakresie wypełniania ich obowiązków," oraz Prezydium Krajowej Rady PZD, która w zakresie swoich obowiązków zdefiniowanych w art. 134 ust.2 pkt.7 ma cytuję: "sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych PZD, w tym nad prawidłową gospodarką finansową,"

 

A teraz kilka pytań do Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Warszawie Marii Fojt:

 1. Czy KKR PZD przeprowadziła kontrolę w tej sprawie, czy jak zwykle "zamiotła pod dywan"?

 2. Jeśli przeprowadzono kontrolę (w co autor artykułu wątpi) to jakie konsekwencje wyciągnięto w stosunku do winnych tych nieprawidłowości i gigantycznych strat.

 

Dla przypomnienia Przewodniczącej KKR PZD w tej sprawie ma zastosowanie oprócz prawa państwowego także prawo zdefiniowane a art. 42 ust.1 cytuję: " Odwołanie organu PZD lub jego członka może nastąpić w razie stwierdzenia, że nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa na szkodę PZD." Statutu PZD z dnia 2 lipca 2015 r. mam nadzieję znany Pani Przewodniczącej.

 

Dla złożenia wyjaśnień przez najwyższy organ kontrolny (KKR) PZD chętnie udostępnimy naszą stronę.

 

cdn.