Działkowcy z całej Polski spotkali się po raz kolejny w Warszawie.

W dniu 26 marca  2017 roku w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie niezależnych działkowców.

Na spotkanie przybyli działkowcy ze wszystkich stron Polski.

Działkowcy podczas parogodzinnej dyskusji omawiali sprawy ich intrygujące.

Zebrani działkowcy podjęli szereg decyzji odnośnie poruszonych spraw. Zaaprobowano także treść  skargi konstytucyjnej przygotowanej przez zespół prawników współpracujących z niezależnymi działkowcami.

Działkowcy skierowali swoje wystąpienia między innymi do:

  1. Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.
  2. Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka

 

A oto kilka zdjęć z sali obrad.