O dyskryminacji w ROD „Rakowiec” w Warszawie.

 

Do Polskiej Lewicy wpłynął kolejny przykład łamania prawa przez tzw. działaczy PZD.

Sprawa dotyczy ochrony danych osobowych. Reguluje to Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz w jednostkach organizacyjnych PZD uchwała nr 355/2016 z dnia 15 września 2016 r. i uchwała nr 147/2009 z dnia 28 października 2009 r. Prezydium Krajowej Rady PZD.

A teraz przytoczę art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych cytuję:

 

  1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

  2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

 

A teraz przytoczę Państwu zapis z wytycznych uchwały Prezydium KR PZD nr 355/2016 z dnia 15 września 2015 r. cytuję: „W kontekście działalności ROD można wiec przykładowo stwierdzić, że informacja o numerze porządkowym dziadki zalicza się do danych osobowych, gdyż pozwala dokonać identyfikacji działkowca.”

 

I co z tego, że są przepisy przecież tzw. działacz PZD wie lepiej co może robić i jak olewać prawo. Kolesie z Krajowej Rady PZD ani z „wybitnie dociekliwej” Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD nie zrobią mu krzywdy. Konsekwencje jak zwykle poniosą działkowcy.

Dla wiadomości Państwa. W sprawie nieprzestrzegania prawa interweniował Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i co, tak jak zwykle tzw. działacze PZD olewają prawo.

 

A teraz odpowiedź na drugie pytanie zawarte w e-mail’u do Polskiej Lewicy Czy komisja może wejść na teren działki? Reguluje to art. 73 pkt. 1 Regulaminu ROD z dnia 1.10.2015  roku cytuję „Wstęp na działkę w czasie nieobecności działkowca lub jego rodziny jest zabroniony.” oraz art. 74 pkt. 2 cytuję „Mimo braku zgody działkowca, osoby upoważnione przez zarząd ROD są uprawnione do wstępu na działkę w celu przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, jeżeli z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem  zawiadomią na piśmie działkowca o konieczności wstępu na teren działki.” W przypadku nie powiadomienia działkowca z odpowiednim wyprzedzeniem (za potwierdzenie zwrotnym)wstęp jest zabroniony i każde takie wejście może być ścigane „za naruszenie miru domowego”.