O tym dlaczego OZM PZD w Warszawie jest bankrutem cz. 5

 O Okręgowym Zjeździe Delegatów w dniu 13.06.2015 r. jeszcze raz.

 

Jak poinformował w dniu 29 stycznia 2016 r. na posiedzeniu Okręgowego Zarządu Mazowieckiego I Wiceprezes OZM PZD Grzegorz Oracz odczytując protokół kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD oraz zespół specjalistów z Krajowej Rady PZD

 

W powyższym protokóle jest zawarta następująca informacja:

"Okręgowy Zjazd Delegatów odbył się w dniu 13.06.2015 r. w Pałacu Kultury.

W zjedzie uczestniczyły 391 osoby.

Kontrolującym nie przedstawiono kosztorysu imprezy oraz rozliczenia kosztów.

Według wydruku z konta koszty zjazdu wyniosły - 181.245,52 zł w tym:

Tab. 1. Zestawienie kosztów Okręgowego Zjazdu Delegatów w Warszawie.

L.p.

Koszty

Kwota (zł)

1.

Wynajem sali

27.514,41

2.

Catering

48,950,00

3.

Art. spożywcze, posiłki (??? to za co zapłacono w poz. catering ??)

1.291,28

4.

Wynajem krzeseł, stołów, mikrofonów (??? to za co zapłacono w poz. wynajem sali - tylko za podłogę ??)

18.413,10

5.

Wydruk materiałów i materiały na zjazd

40.268,57

6.

Zakup kopert na zjazd

1.250,00

7.

Wynajem autokarów, parking, taxi

6.644,57

8.

Wydawnictwa dla aktywu

9.349,73

9.

Umowy o dzieło (*)

7.620,00

10.

Spisanie protokołu (???)

2.164,80

11.

Delegacje

5.314,51

12.

Czapki, dyplomy, odznaczenia

3.890

13.

Kartony

1.308,73

14.

Torby

2.470,81

15.

Kwiaty dla Prezesów

620,00

16.

Wysyłka zaproszeń

3.810,78

17.

Inne (ubezpieczenie uczestników)

364,23

RAZEM

181.245,52

Dodatkowo za organizację Zjazdu przyznano nagrody w wysokości:

18.

Dla aktywu (tzw. działaczy PZD) - Lista płac LP 059/IV/15

8.000,00

19.

Dla pracowników OZM PZD - Lista płac LP 57/IV/15

23.500,00

ŁĄCZNIE KOSZTY ZJAZDU w dniu 13.06.2015 r.

212.745,52

 

Jak widzimy na powyższym przykładzie koszty Okręgowego Zjazdu Delegatów w Warszawie - 212.745,52 zł wzrosły w stosunku do podanych w artykule "O tym dlaczego OZM PZD w Warszawie jest bankrutem cz.2 – Indolencja prawna miliony strat." - 179.000,00 zł. Dla informacji Państwa obie te kwoty są zawarte w Protokole Kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD oraz zespół specjalistów z Krajowej Rady PZD (str. 16 i 43-44). Wracając do wyliczeń strat jakie poniósł związek z powodu indolencji prawnej należy kwoty zawarte w artykule ... indolencja prawna miliony strat uaktualnić o kwotę z powyższej tabeli.

 

(*)

Analizując powyższą tabelę, proszę zwrócić uwagę na pozycje 1 i 4 - wynajęcie sali bez stołów i krzeseł ??? - bzdura - księgujemy podwójnie koszty??? Komisja kontrolna nie zajęła się tą sprawą a sprawa śmierdzi.

 

Kolejna pozycja 2 i 3 - catering nie zawiera posiłków dla delegatów ??? - bzdura - księgujemy posiłki dla wybranych??? Komisja kontrolna nie zajęła się tą sprawą a sprawa śmierdzi.

 

Następna pozycja 9 - umowy o dzieło - przez przypadek członkowie jednej rodziny (trzy osoby - znamy ich nazwiska i imiona) otrzymali 5.000,00 zł wynagrodzenia, a jeden z członków (wiemy kto) OZM PZD otrzymał 2.000,00 zł wynagrodzenia w ramach czterech umów. Komisja kontrolna nie zajęła się tą sprawą a sprawa śmierdzi.

 

I na zakończenie rozważań na temat tabeli proszę porównać pozycję 9 - umowy o dzieło gdzie występują tzw. działacze PZD z pozycją 18 nagrody dla aktywu (tzw. działaczy PZD). Komisja kontrolna nie zajęła się tą sprawą a sprawa śmierdzi. Komisja nie sprawdziła czy nazwiska zawarte w tych umowach i listach płac nie pokrywają się co by świadczył o podwójnym wynagradzaniu za te same czynności - raz w ramach umów o działo a drugi raz w ramach listy nagród.

Czekamy na wyjaśnienia kompetentnych przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców, chętnie udostępnimy naszą stronę do publikacji wyjaśnień.

 

Ciąg dalszy nastąpi.