O tym jak działacze PZD doją biednych działkowców cz. 3.

Przekręt, niegospodarność, cuda w ROD Rakowiec.

 

W tym artykule zajmiemy się niegospodarnością Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Rakowiec w Warszawie. A sprawa ta dotyczy sprawy opomiarowania (założenia wodomierzy) zużycia wody przez działkowców w tym ogrodzie.

Sprawa zaczęła się w 2015 roku, kiedy to stwierdzono zwiększone rachunki za zużycie wody.

W dniu 7 listopada 2015 na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Działkowców w tym ogrodzie Zarząd Ogrodu przedstawił wniosek "w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: opomiarowanie zużycia wody na działkach". Według tego wniosku całkowity koszt inwestycji miał wynosić 122.670,00 słownie sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych w tym partycypacja finansowa działkowców miała wynieść 52.200,00 złotych. Z przeliczenia kwoty partycypacji finansowej działkowców przez ilość działek w ogrodzie wynika, że koszt inwestycji na jedną działkę miał wynieść 100,00 złotych.

Takie założenie zyskało poparcie zgromadzonych działkowców - patrz uchwała nr 1/2015 NZD z dnia 7 listopada 2015 r.

Jakie było zdziwienie działkowców kiedy dowiedzieli się na Walnym Zebraniu Działkowców w dniu 17 kwietnia 2016 r., że kwota ich partycypacji wzrosła do kwoty 160,00 złotych wzrost aż o 60% w przeciągu 6 miesięcy. Analizując treść powyższej informacji można doznać szoku z powodu nieznajomości przepisów przez aktualny Zarząd ROD Rakowiec

Przejawia się to między innymi w nieznajomości następujących przepisów:

  1. Nie można obciążać działkowców żadnymi opłatami bez zgody Walnego Zebrania Działkowców, które podejmuje w tej sprawie odpowiednią uchwałę. Proszę porównać datę wykonania zdjęcia 04.04.2016 i datę zwołania WZD 17.04.2016, a ogłoszenie pojawiło się dużo wcześniej niż wykonano zdjęcie.

  1. Podjęcie inwestycji bez zgody Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie czego wymaga Uchwała o inwestycjach - autor tego artykułu sprawdził ten fakt w OZM PZD w Warszawie.

 

A teraz zajmiemy się cudami z ofertami na wykonanie inwestycji.

Zacznijmy od oferty firmy IZOTERMES Sp. z o.o. z dnia 25 stycznia 2015 r. Oferta opiewała na kwotę 300,00 zł za zamontowanie jednego wodomierza, co daje łączny koszt inwestycji 156.600,00 zł słownie sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych. I co jest w przybliżeniu równe kwocie z wniosku Zarządu ROD Rakowiec na NWZD w dniu 7 listopada 2015 r. - 122.670,00 zł. W związku z tym, że w ofercie nie zaznaczono jaki jest to rodzaj ceny należy przyjąć, że powyższa kwota jest kwotą brutto.

A oto cud pierwszy - pojawia się nowa oferta firmy IZOTERMES Sp. z o.o. z dnia 24 lutego 2016 r. gdzie koszt inwestycji wynosi 218.300,00 zł słownie dwieście osiemnaście tysięcy trzysta zł. Podzielmy ten koszt przez ilość działek 522 a otrzymany koszt zamontowania jednego wodomierza wynosi już 418,20 zł. Jest to wzrost aż o 40% w przeciągu jednego miesiąca i to jest cud drugi.

A teraz cud trzeci. Oferta firmy HYDRO-BUD z dnia 29 stycznia 2016 r. oferowała zamontowanie jednego wodomierza za kwotę 350,00 zł co daje koszt inwestycji 182.700,00 słownie sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset zł. 

Cud czwarty to oferta firmy BILSAN z dnia 27 stycznia 2016 r., która oferowała zamontowanie jednego wodomierza za kwotę 340,00 zł. Jak zaznaczono w ofercie jest to kwota netto. Policzmy więc koszt inwestycji według tej oferty 522 (działki) razy 340,00 zł za zamontowanie wodomierza plus 23% VAT daje w wyniku 218.300,40 słownie dwieście osiemnaście tysięcy trzysta złotych czterdzieści groszy.

Cud piąty to idealna zbieżność kwot ofertowych firm BILSAN i drugiej oferty firmy IZOTERMES Sp. z o.o. Należy to uznać za cud przenikliwości (cha, cha, cha) firmy IZOTERMES Sp. z o.o., która oczywiście nie mając dostępu do ofert konkurentów (cha, cha, cha) sporządziła ofertę dokładnie co do grosza jak firma BILSAN. I już tylko ten cud wymaga wyjaśnienia przez Prokuraturę.

A teraz pytanie do czytelnika tego artykułu.

Która z czterech ofert została skierowana do realizacji?

Czy oferta najtańsza firmy HYDRO-BUD , czy najdroższa firmy IZOTERMES Sp. z o.o.?

Odpowiedź jest oczywista. W Polskim Związku Działkowców wybiera się ofertę zawsze najdroższą - DZIAŁKOWCY I TAK ZAPŁACĄ - patrz Umowa z dnia 2 marca 2016 roku zawarta przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Rakowiec z firmą IZOTERMES Sp. z o.o.

Cud szósty wartość robocizny według Kosztorysu Ofertowego z lutego 2016 firmy IZOTERMES Sp. z o.o. wynosi 108.229,67 zł, a stawka za godzinę robocizny 16,00 zł.

A teraz wykonajmy proste obliczenie. Ile czasu potrzeba na wykonanie przyłączenia jednej działki. Wartość robocizny 108.299,67 podzielona przez ilość działek 522 i podzielona przez stawkę godzinową daje w wyniku 12,96 godziny - prawie 2 dni pracy. Działkowcy sami mogą określić jak długo pracowano na ich działkach przy wykonywaniu przyłączenia. Według informacji od działkowców z ROD Rakowiec czas ten nie przekraczał 0,5 godziny.

W związku z tym pojawia się naturalne pytanie co robiono w pozostałym czasie?

Czy powyższa kalkulacja robocizny nie jest zawyżona i czy w związku z tym nie ukryto w niej innych kosztów?

Na zakończenie rozważań odnośnie dojenia biednych działkowców ze środków pieniężnych mam jedno pytanie do Zarządu ROD Rakowiec. Dlaczego na tą inwestycję nie wykorzystano środków zgromadzonych na koncie Funduszu Rozwoju ROD Rakowiec, które na koniec 2015 roku wykazuje saldo 251.035,99 słownie dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy i w zupełności wystarczyłoby na pokrycie kosztów realizacji inwestycji.

A teraz przedstawię Państwu parę zdjęć tej bezcennej inwestycji (patrz poniżej). Proszę zwrócić uwagę, że instalacja ta jest poprowadzona na PŁOCIE a rury są PRZYWIĄZANE do siatki ogrodzeniowej i słupków podtrzymujących tą siatkę i taką lipę odbiera Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych i Gazowych - Janusz Lwowski. Za złożenie podpisu na protokóle odbioru inkasuje zawrotną sumę 350,00 zł brutto. Gwarantuję Państwu, że powyższa inwestycja nie wytrzyma najbliższej zimy i następnym roku trzeba będzie ją remontować.

I co ciekawsze na takie marnotrawstwo pieniędzy z głodowych rent i emerytur działkowców nie reagują tzw. działacze Okręgowego Zarządu Mazowieckiego i Rady Krajowej  PZD, chyba tylko dlatego, że aktualny Prezes Zarządu ROD Rakowiec Emilia Borkowska jest działaczem OZM PZD w Warszawie.

A oto galeria inwestycji za ponad 200 tysięcy złotych.